Карта сайту > Головна> Школа адвокації> ПРОТЕКТОРАТ

ПРОТЕКТОРАТ

СИСТЕМА ПРОТЕКТОРАТУ ААУ.jpeg
                              
                               ПОЛОЖЕННЯ
Про протекцію над членами Асоціації адвокатів України
    1. З метою виконання Статуту Асоціації адвокатів України (Асоціація) та реалізації дієвого впливу на треті сторони, що створюють перепони адвокатській діяльності на території України в розумінні статі 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Асоціація бере під свою протекцію членів Асоціації які звернулися до неї у встановленому цим Положенням порядку.
    Під “протекцією” в цьому положенні розуміється – сприяння Асоціацією діяльності адвокатів, надання їм всілякої допомоги та захисту за їх зверненням, що виражається у наступному:
  - представництво у всіх випадках перед Дисциплінарними палатами Кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;
  - допомога у встановленні ділових контактів та рівноправних взаємовідносин з іншими адвокатами, органами адвокатського самоврядування в інших регіонах;
  - допомога у налагодженні ділових контактів з іноземними адвокатами та адвокатськими об’єднаннями;
  - консультативно – експертна допомога;
  - інформаційна допомога;
  - інша допомога, не заборонена законом.
   2. Здійснення протекції проводиться на підставі чинного законодавства України, Статуту Асоціації та цього Положення.
   Під протекцію може бути взято юридичну особу, в розумінні статей 14-15 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», яка є членом Асоціації. При здійсненні протекції Асоціація взаємодіє з органами адвокатського самоврядування, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого та регіонального самоврядування, іноземними представництвами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадськими організаціями.
   3. Рішення про протекцію приймається Правлінням Асоціації
   4. Запровадження інституту протекторату має на меті:
   - дієву підтримку членів асоціації при здійснені ними своєї професійної діяльності;
   - утворення сталої судової практики щодо захисту адвокатів;
   - розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, спрямованих на усунення існуючих прогалин у нормативно-правовому забезпеченні гарантій адвокатської діяльності;
   - прогнозування і недопущення негативних наслідків застосування прийнятих нормативно-правових актів, що обмежують права адвокатів;     - координація та уніфікація роботи Уповноважених Асоціації з питань протекторату у всіх регіонах України.
   5. Напрямки роботи по створенню чинників, які б сприяли протекторату Асоціації за законом, має складатися з шести основних векторів:
   - фахова робота з органами прокуратури;
   - фахова робота з органами МВС;
   - фахова робота з ДФС України щодо унеможливлення перешкоджання роботі адвоката через застосування до нього фінансових санкцій;     - фахова робота з експертними установами та судовими експертами в Україні;
   - утворення сталої судової практики щодо захисту професійних інтересів адвокатів;
   - законотворча робота.
   6. Організаційні аспекти діяльності з питань протекції Протекцією на відповідній території опікується Голова територіального відділення Асоціації, який користується всіма можливостями відповідно до Положення про відділення ВГО «Асоціація адвокатів України» та вживає всіляких заходів з протекції, що випливають з статутних завдань і які мають особливе значення та інтерес для членів Асоціації.
    Голова відділення здійснює координацію роботи фахівців (експертів, радників тощо), вирішує поточні та організаційні питання їх діяльності, є відповідальним за вчасне та повне за обсягом виконання завдань, прийнятих на себе перед Асоціацією, використовує інші можливості, надані йому відповідно до п.4.28 Положення про відділення ВГО «Асоціація адвокатів України».
   Матеріально-технічне та організаційне забезпечення протекційної діяльності покладається на територіальні відділення ВГО «Асоціація адвокатів України» та Правління.

Сектори суспільства.jpg
ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИПАРТНЕРИ КОМІТЕТІВІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ