Всеукраїнська громадська організація Асоціація адвокатів України

Клуб майбутніх адвокатів

Леся Дубчак

Леся Дубчак

Президент КМА ААУ

Керуючий партнер АБ «Лесі Дубчак»

Положення про КМА ААУ

Клуб майбутніх адвокатів створений з метою об'єднання осіб, які в майбутньому мають намір стати адвокатами та які розділяють принципи адвокатської діяльності.

Членами Клубу можуть бути як студенти, що здобувають юридичну освіту, так і юристи, які вже практикують в галузі права. Особи, які мають намір вступити до Клубу, сплачують вступний внесок, який піде на розвиток діяльності Клубу.
 

Основною метою створення Клубу є залучення до діяльності Асоціації осіб, які не мають статусу адвоката.

Завданнями Клубу є:

  • 1) популяризація адвокатської професії та поглиблення знань правничої спільноти про адвокатську діяльність;

  • 2) сприяння юристам у підготовці до складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право зайняття адвокатською діяльністю;

  • 3) створення умов для спілкування та обміну досвідом між адвокатами, практикуючими юристами та студентами-правниками;

  • 4) вдосконалення законодавства та теоретико-методологічних засад правового регулювання адвокатської діяльності.

Основна діяльність Клубу - регулярне проведення зустрічей, конференцій, круглих столів, де його члени обмінюються знаннями та досвідом, організація та сприяння розповсюдженню корисної інформації, налагодження стосунків з іншими громадськими організаціями та проведення інших заходів, які сприяють досягненню поставлених завдань.

Члени Клубу мають змогу брати участь у різноманітних заходах, що проводить Клуб та Асоціація (конференції, семінари, круглі столи тощо), а також отримувати методичну допомогу при підготовці до складання іспитів для отримання свідоцтва про право зайняття адвокатською діяльністю.

Ласкаво просимо до Клубу!

Генеральні партнери

Партнери комiтетiв

Iнформацiйнi та медiа партнери