Всеукраїнська громадська організація Асоціація адвокатів України

Комітети ААУ

 • З АГРАРНОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З АГРАРНОГО ПРАВА

  Діана КОЛОМІЙЦЕВА Діана КОЛОМІЙЦЕВА

  Діана КОЛОМІЙЦЕВА

  Катерина СПИРИДОНОВА Катерина СПИРИДОНОВА

  Катерина СПИРИДОНОВА

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  Bossom Group
   

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  Проведення круглих столів та бізнес зустрічей на предмет обговорення актуальних правових питань агробізнесу за наступними темами:

  • Кредитні інструменти в аграрному бізнесі (Київ)
  • Державна підтримка аграрного бізнесу: актуальна практика від дотацій до компенсацій  (Київ)
  • Захист економічної конкуренції в агробізнесі (Одеса) 
  • Актуальні питання експорту сільськогосподарської продукції (Львів)
  • Проведення локальних та регіональних зустрічей з профільними спілками аграрного сектору та регіональними адвокатами щодо обговорення законодавчих новацій аграрного законодавства, тенденцій державної політики в агросекторі, актуальних аспектів правозастосовчої та правозахисної практики;   
  • Співпраця з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Антимонопольним комітетом України, Торгово-промисловою палатою України, банківськими установами України, профільними аграрними асоціаціями.

  Мета - сприяння розвитку аграрного сектору економіки шляхом використанням найактуальніших досягнень адвокатської практики


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  Комітет ААУ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  Метою в якості Голови комітету ААУ з питань адміністративного права та процесу є розробка підходів та рекомендацій, вжиття заходів для лобіювання проектів нормативно-правових актів задля врегулювання та покращення відносин в сфері адміністративного права та процесу.
  До роботи Комітету, крім адвокатів та юристів, планується залучати суддів, працівників правоохоронних органів, депутатів всіх рівнів, посадових осіб місцевого самоврядування та органів державної влади.
  Активна робота Комітету, залучення представників влади для обговорювання нагальних проблем, є запорукою ефективної співпраці адвокатів з представниками органів владних повноважень з питань дотримання законності, захисту прав громадян, взаєморозуміння процесуальних опонентів.
  Можливість почути та бути почутим на заходах Комітету створить той фундамент довіри, на якому ми спільними зусиллями побудуємо ефективну систему взаємодії в ракурсі «клієнт-адвокат-держава». Discussio mater veritas est. В дискусії народжується істина.
   

  КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ ААУ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  • формування стратегічної позиції щодо удосконалення правозастосовної практики з питань адміністративного права та процесу;
  • аналіз та вивчення проблемних питань у сфері адміністративного права та процесу, винесення актуальних з них на обговорення та пошук шляхів вирішення;
  • забезпечення діалогу адвокатів з представниками органів державної влади та місцевого самоврядування, суддями, працівниками правоохоронних органів, залучення вказаних осіб до участі у заходах Комітету;
  • участь адвокатів у розробці та лобіюванні нормативно-правових актів, спрямованих на покращення стану дотримання прав осіб у сфері адміністративного права та процесу;
  • співпраця Комітету з іншими комітетами ААУ та організаціями при проведенні навчально-практичних заходів.

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА

  Комітет ААУ З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА

  СЕРГІЙ БОЯРЧУКОВ СЕРГІЙ БОЯРЧУКОВ

  СЕРГІЙ БОЯРЧУКОВ

  ВАДИМ КІЗЛЕНКО ВАДИМ КІЗЛЕНКО

  ВАДИМ КІЗЛЕНКО

  ОЛЕНА ФОМІНА ОЛЕНА ФОМІНА

  ОЛЕНА ФОМІНА

  Заступник Голови

  адвокат, арбітражний керуючий

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  Боярчуков та партнери


  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Сприяння створенню та становленню єдиної саморегулівної організації арбітражних керуючих
  • Участь адвокатської спільноти у формуванні єдиної практики застосування Кодексу України з процедур банкрутства після набрання ним чинності
  • Участь адвокатської спільноти у діалозі з представникам усіх гілок влади з метою покращення рівня захисту прав арбітражних керуючих, боржників та кредиторівСпівпраця з новим Верховним Судом
  • Залучення до роботи Комітету фахівців та лідерів ринку у сфері банкрутства
  • Участь адвокатської спільноти в організованих Комітетом та/або за його участю професійних заходах у сфері банкрутства
  • Співпраця з іншими комітетами ААУ та іншими вітчизняними та зарубіжними громадськими організаціями з метою проведення спільних заходів
  • Проведення публічних заходів за участю фахівців, лідерів ринку та банківської спільноти щодо започаткування інституту банкрутства фізичних осіб та визначення його напрямку розвитку після набрання чинності Кодексу України з процедур банкрутства
  • Розвиток співпраці Комітету з міжнародними організаціями у цій сфері

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ

  Комітет ААУ З ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ

  Андрій СЕГАЛ Андрій СЕГАЛ

  Андрій СЕГАЛ

  Голова комітету

  Магістр права, директор ЮК "Amber Law Company"

  Мета - надання допомоги для адвокатів в сфері валютного регулювання та інвестицій. Сподіваємося, що робота ко-мітету дозволить більш якісно розібратися у галузі банків-ського та валютного законодавства, а також зробить адво-катуру ще більш сильною, незалежною та професійною

   

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  Amber Law Company
   

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Залучити широкі верстви населяння та популяризувати ААУ як громадську організацію з активною позицією
  • Спрямувати на налагодження тісної взаємодії з відповідними державними установами, які реалізують державну політику в сфері валютного контролю
  • Оперативно інформувати членів ААУ щодо основних змін чинного валютного законодавства та тенденцій розвитку державної політики у сфері валютного регулювання

  “Якщо розібратися в нинішній процедурі проведення валютних операцій, можна сміливо говорити про те, що валютне регулювання як було в Радянському Союзі, так нікуди й не пішло. Можливо, трохи перетворилося, оскільки ці операції все-таки більше не підпадають  під кримінальну статтю”. - Семен Ханін, керуючий партнер ЮК "Amber Law Company" 

   

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  Комітет ААУ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  “Ми вже бачимо перші результати роботи Верховного Суду, на який покладаються великі очікування щодо забезпечення єдності та прогнозованості судової практики. 

  У такий час неабияка роль покладається на адвокатуру, як на самоврядний інститут, що не лише по-кликаний надавати правову допомогу клієнтам, але і безпосередньо впливає на правоза-стосування. Зважаючи на вказані обставини, ми маємо план роботи Комітету ААУ з господарського права та процесу” - Олексій Колток, Голова Комітету.

  ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ:

  У напрямку сприяння професійному розвитку членів Комітету:

  • Проведення опитування членів Комітету стосовно питань, які є найбільш актуальними для надання роз’яснень щодо застосування процесуальних норм або 
  • які потребують додаткового законодавчого урегулювання
  • Надання від імені Комітету коментарів, роз’яснень та узагальнень за результатами аналізу процесуального законодавства та правозастосовної практики, 
  • їх опублікування на web-сторінці Комітету, сторінці Facebook, ЗМІ тощо
  • Організація та проведення засідань Комітету, круглих столів, конференцій та інших заходів, спрямованих на обговорення актуальних питань застосування господарського та господарського процесуального законодавства, а також судової практики

  У напрямку організаційної діяльності Комітету:

  • Обговорення поточних напрямків роботи Комітету на засіданнях Ради Комітету, визначення та пріоритетних завдань та заходів
  • Організація та участь у проведенні засідань Комітету, обговорення планів його діяльності.
  • Взаємодія з іншими Комітетами ААУ або з іншими асоціаціями для проведення спільних заходів
  • Популяризація діяльності Комітету та ААУ, сприяння залученню до ААУ нових членів
  • Забезпечення участі членів Комітету в роботі дорадчих органів при органах державної влади та місцевого самоврядування, при обговоренні правозастосовчої практики з судовим корпусом
  • Сприяння підготовці фахових статей та публікацій щодо роз’яснення актуальних питань проведення судової реформи в Україні

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ЕТИКИ ТА ПРАВ АДВОКАТІВ

  Комітет ААУ З ЕТИКИ ТА ПРАВ АДВОКАТІВ

  Мета - розвиток неухильного дотримання прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Залучення до роботи членів ААУ
  • Ефективна взаємодія з іншими комітетами ААУ, Всеукраїнською профспілкою адвокатів, НААУ та іншими професійними організаціями
  • Проведення заходів у різних форматах з актуальних та гострих питань порушення прав адвокатів в Україні
  • Реагування на всі випадки порушення прав адвокатів шляхом звернення до відповідних органів, контроль за досудовим розслідуванням або перевіркою фактів порушень прав адвокатів
   

  НАПРЯМКИ РОБОТИ:

  • Законотворча діяльність щодо удосконалення законодавства в частині інструменту забезпечення дотримання прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності та в частині зміцнення авторитету адвокатури шляхом не допуску до професій осіб, які порушують законодавство
  • Публічні обговорення та висвітлення головних актуальних проблем, які призводять до порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, та механізмів запобігання, донесення інформації до суспільства
  • Публічні заходи та тренінги, направлені на запобігання порушенню прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

  “Корупція - системне явище в українському суспільстві, яке має бути визначене проблемою №1 на державному рівні.

  Рейдерство - не має займати якісь місця у переліку пріоритетів державних проблем, оскільки, розвиток бізнесу в Україні залежить від принципової позиції держави у захисті прав підприємців та гарантій їх безпеки” - зазначає Голова комітету.


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

  Богдан ЯСЬКІВ Богдан ЯСЬКІВ

  Богдан ЯСЬКІВ

  Голова комітету

  Адвокат, керуючий партнер ЮФ «TOTUM»

  Віктор КОБИЛЯНСЬКИЙ Віктор КОБИЛЯНСЬКИЙ

  Віктор КОБИЛЯНСЬКИЙ

  ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУ

  Адвокат, партнер Crowe LF Ukraine

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  Тотум
   

  “Ретельне правове обґрунтування позиції користувача/власника земельної ділянки є не лише ефективним інструментом у відстоюванні своїх законних інтересів, але й дозволяє застосовувати юридичні механізми оптимізації плати за землю та, як наслідок, зберегти фінансові активи” - Богдан Яськів, Голова Коммітету.


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  Комітет ААУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  Марія ОРТИНСЬКА Марія ОРТИНСЬКА

  Марія ОРТИНСЬКА

  Голова комітету

  Адвокат, патентний повірений України, керуючий партнер патентно-юридичної компанії IPStyle, Член комітету по боротьбі з контрафактом Міжнародної асоціації торговельних марок (INTA), Американської асоціації права інтелектуальної власності (AIPLA), Міжнародної асоціації з охорони інтелектуальної власності (AIPPI), Асоціації адвокатів України (ААУ), Асоціації правників України (UBA)

  Вікторія СОПІЛЬНЯК Вікторія СОПІЛЬНЯК

  Вікторія СОПІЛЬНЯК

  Заступник голови комітету

  Адвокат, патентний повірений  України, партнер ПЮА  «ДУБИНСЬКИЙ & ОШАРОВА», член Асоціації правників України,член Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА), член Міжнародної асоціації власників товарних знаків (INTA),член Американської торговоїпалати (АСС), член Міжнародної асоціації з захисту промислової власності (AIPPI)

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  Дубинский и Ошарова
   

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Максимально залучати представників бізнесу та нових членів  до участі у ініціативах та заходах Комітету.
  • Використовувати досвід зарубіжних колег, в тому числі членів комітетів INTA (International Trademark Association) для заходів Комітету та з метою вдосконалення галузі в Україні.
  • Сприяти професійному зростанню адвокатів у сфері інтелектуальної власності та патентних повірених, долучати їх  до роботи комітету.
  • Обговорювати та вирішувати дискусійні питання в інтелектуальній власності з представниками судової влади, інших гілок влади, наукової спільноти.

  Мета - розвиток права інтелектуальної власностів Україні

  “Французький письменник Жан Ко якось сказав, що статистика —найточніша серед усіх псевдонаук. І дійсно, з огляду на мізерну кількість осіб, засуджених за порушення авторського права чи прав на торговельні марки, може скластися враження, що Україна перемогла піратство” - Марія Ортинська, Голова комітету.


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

  Олена ПЕРЦОВА Олена ПЕРЦОВА

  Олена ПЕРЦОВА

  Голова комітету

  Адвокат, Радник ЮФ Aequo

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Популяризація ААУ як професійної платформи адвокатів
  • Створення однакового підходу адвокатів до питань корпоративного права з метою забезпечення єдності та стабільності судової практики 
  • Підвищення кваліфікації адвокатів в сфері корпоративного права
  • Підготовка та лобіювання профільних законопроектів, інші заходи щодо вдосконалення нормативно-правової бази в сфері корпоративного права

  “Сучасні реалії вимагають комплексних рішень для бізнесу. На сьогодні недостатньо бути хорошим юристом — потрібно бути надійним радником, який розуміє специфіку бізнесу та його потреби. Вірю, що глибока індустріальна експертиза команди Aequo у співпраці з нашою командою будуть затребувані серед клієнтів і допоможуть їм ефективніше приймати нові виклики” - Олена Перцова, Голова Комітету.


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  Комітет ААУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  Пошиванюк Тарас Петрович Пошиванюк Тарас Петрович

  Пошиванюк Тарас Петрович

  Голова комітету

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ

  • Проведення інформаційно-освітніх заходівпроведення круглих столів, семінарів для адвокатів з метою покращення рівня правової допомоги в Україні.
  • Проведення освітніх заходів для підвищення кваліфікації адвокатів  в кримінальному процесіпроведення заходів щодо обміну практичним досвідом між адвокатами в сфері кримінального права та процесу.
  • Взаємодія з правоохоронними органами та суддівським корпусомпроведення спільних заходів для обміну інформацією та практичним досвідом з метою донесення до кожного учасника кримінального процесу актуальних проблем кримінального провадження знаходження діалогу щодо неприпустимості порушення норм чинного законодавства України щодо прав захисників у кримінальних провадженнях з боку правоохоронних органів (ГПУ, САП, НАБУ, НПУ, СБУ та ін.).
  • Розробка спільних інструкцій по взаємодії в кримінальному процесі, спрямованих на взаємоповагу прав та обов’язків всіх сторін та захист прав людини обмін практичним досвідом застосування законодавства під час судового розгляду та під час досудового розслідування.
  • Співпраця з міжнародними професійними організаціямиперейняття їх досвіду та налагодження комунікації щодо застосування міжнародного права в кримінальному процесі (Європейського парламенту та Європейської комісії, міжнародних об’єднань адвокатів ADR Institute of Canada, Inc., American Bar Association, International Bar  Association, CCBE, Council of Barsand Law Societies of Europe та інші).
  • Співпраця із законодавчими органамиправова експертиза законопроектів в сфері кримінального права та процесу надання правових висновківучасть в робочих групах.
  • Взаємодія з допоміжними у кримінальному процесі організаціями: співпраця з експертними установами співпраця з спеціалістами, яких залучають до кримінального процесу співпраця з профільними науковими та освітніми закладами.
  • Аналітична робота щодо основних практичних моментів  в кримінальному праві та кримінальному процесі
  • Участь в організації  заходів, спрямованих на розвиток практичних знань адвокатів в кримінальному праві та процесі.

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З МЕДІАПРАВА

  Комітет ААУ З МЕДІАПРАВА

  Олена Адамантіс Олена Адамантіс

  Олена Адамантіс

  Голова комітету

  PR, GR -менеджер, юрист з питань захисту ділової репутації

  КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ З МЕДІАПРАВА

  1. Залучення адвокатів- фахівців у галузі медіаправа до роботи Комітету. Формування керівного складу Комітету та його членів. 
  2. Налагодження зв’ язків та комунікації із аналогічними комітетами профільних Асоціацій, державних та недержавних структур, ВНЗ та проведення заходів, спрямованих на просвітництво у питаннях, пов’язаних із застосуванням медіаправа та захистом честі, гідності та ділової репутації у ЗМІ.
  3. Організація та проведення круглих столів, семінарів, вебінарів, В2В у рамках конференцій, шкіл з медіаправа та інших навчальних заходів під егідою ААУ.
  4. Запровадження співпраці із іноземними структурами та інституціями, що здійснюють захист у ЗМІ осіб та структур, що постраждали від інформаційних атак, а також налагодження співпраці із Асоціаціями адвокатів різник країн світу з метою обміну досвідом у сфері захисту інформаційних форматів. 
  5. Взаємодія із центральними органами влади, розробка та направлення їм пропозицій щодо покращення законодавчої бази у сфері медіаправа та захисту честі, гідності та ділової репутації. 
  6. Популяризація діяльності Комітету ААУ та сприяння залученню нових членів в ААУ. 
  7. Проведення заходів із залученням українських та іноземних фахівців з риторики та управління репутацією для членів ААУ. 
  8. Залучення представників ЗМІ до роботи комітету та проведення для них заходів, спрямованих на навчання по профільним тематикам. 
  9. Створення в рамках ААУ «Школи спікера» в рамках якої буде проходити навчання адвокатів спілкуванню зі ЗМІ, написанню матеріалів для юридичних та ділових,  публічних видань, PR та GR стратегіям.  


  ЦІЛІ КОМІТЕТУ

  1. Залучення  профільні структури для напрацювання стратегій захисту честі, гідності та ділової репутації, вдосконалення законодавства у сфері медіаправа
  2. Дослідження проблем, з якими стикаються учасники процесу при здійсненні захисту прав та законних інтересів публічних осіб, порушених у ЗМІ.
  3. Внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавчої бази у сфері медіаправа та захисту прав та законних інтересів осіб, порушених ЗМІ.
  4. Підвищення кваліфікації адвокатів, що працюють у галузі медіаправа. 
  5. Підвищення кваліфікації адвокатів та навчання адвокатів роботі із засобами масової інформації. 


  ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2019 РІК

  1. Формування складу Комітету, залучення партнерів до співпраці.
  2. Залучення до роботи Комітету  діючих та потенційних членів ААУ.
  3. Взаємодія з аналогічними комітетами державних структур та неурядових організацій, заключення меморандумів про співпрацю.
  4. Проведення круглого столу з актуальних питань медіаправа та захисту репутації. 
  5. Проведення навчальних семінарів для адвокатів з питань взаємодії зі ЗМІ та комунікацій.
  6. Проведення навчальних семінарів для журналістів щодо порушення прав та законних інтересів осіб при підготовці  журналістських матеріалів.
  7. Організація «Школи спікера» та залучення партнерів профільних організацій. 
  8. Проведення сесії з питань медіаправа та захисту репутації у ЗМІ на одному із щорічних форумів ААУ. 

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З МІЖНАРОДНОГО АРБІТРАЖУ

  Комітет ААУ З МІЖНАРОДНОГО АРБІТРАЖУ

  Олександр ЛУГОВСЬКИЙ Олександр ЛУГОВСЬКИЙ

  Олександр ЛУГОВСЬКИЙ

  Голова комітету

  Адвокат, партнер МЮФ «ETERNA LAW»

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  ЕТЕРНА ЛО
   

  Мета - розвиток міжнародного комерційного арбітра¬жу, медіації, експертизи та системи альтернативного врегулювання спорів в Україні.

  ЗАВДАННЯ

  • Забезпечення ефективного застосування норм міжнародного законодавства у сфері регулювання міжнародних економічних відносин та вирішення міжнародних комерційних спорів Удосконалення українського законодавства у сфері альтернативного врегулювання спорів та приведення його у відповідність до міжнародно-правових стандартів.
  • Участь адвокатської спільноти у поширенні та формуванні стратегії розвитку міжнародного арбітражу, як ефективного способу вирішення комерційних спорів.
  • З’ясування акгуальних проблемних питань у вирішенні арбітражних спорів, а також спорах пов’язаних з визнанням та виконанням арбітражних рішень в Україні.
  • Участь адвокатської спільноти у розробці та підготовці необхідних законодавчих ініціатив для сфери міжнародного арбітражу.
  • Залучення до роботи Комітету фахівців у сфері міжнародного арбітражу.
  • Організація та проведення професійних заходів стосовно міжнародного арбітражу. Співпраця з іншими Комітетами ААУ, вітчизняними та зарубіжними організаціями з метою проведення спільних заходів.

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З МИТНОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З МИТНОГО ПРАВА

  Тасліцький Герман Ігорович Тасліцький Герман Ігорович

  Тасліцький Герман Ігорович

  Голова комітету


   

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Направленя зусиль на забезпечення єдності  правозастосування митного законодавства
  • Виявлення колізій в митному законодавстві і донесення інформації про це до законодавця
  • Підвищення якості судового захисту, а також захисту в процесі адміністративного оскарження


  ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕННИХ ЗАВДАНЬ:

  • Організація і проведення круглих столів, дискусій, диспутів з метою обміну досвідом
  • Налагодження ділових зв’язків з профільними урядовими та неурядовими організаціями,      спеціалізованими вузами
  • Прийняття участі в дослідженні існуючих проблем митного законодавства і пошук способів їх      вирішення
  • Участь в законотворчій діяльності
  • Співпраця зі ЗМІ
  • Донесення до широкого загалу практики українських судів та ЄСПЛ

  “Хто брав участь у справах про порушення митних правил, той міг побачити які складні і специфічні такі спори, це обумовлено жорсткістю і безкомпромісністю норм Митного кодексу України. На фоні цього сформувалася думка про їх безперспективність для осіб, які притягаються до відповідальності. На глибоке переконання ці справи можна вигравати”- Ярослав Лисенко.


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З МОРСЬКОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З МОРСЬКОГО ПРАВА

  Юрій СЕРГЄЄВ Юрій СЕРГЄЄВ

  Юрій СЕРГЄЄВ

  Голова комітету

  Адвокат, член Ради адвокатів Одеської області, к.ю.н., доцент кафедри морського та митного права Національного університету “Одеська юридична академія”, Керуючий партнер ТОВ “Юридичне бюро Сергєєвих”

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Залучення адвокатів - фахівців у галузі морського права до роботи Комітету. 
  • Формування керівного складу та команди Комітету 
  • Налагодження та поглиблення активної комунікації з іншими комітетами Асоціації адвокатів України, 
  • а також із відповідними комітетами Рад адвокатів регіонів та асоціацій правників, закладами вищої освіти України, проведення спільних заходів із залученням спеціалістів у галузі морського транспорту
  • Організація та проведення круглих столів, семінарів, конференцій та інших заходів, присвячених актуальній проблематіці у сфері морського права під егідою ААУ
  • Розвиток співпраці з Міжнародним морськім університетом (WMU), Міжнародним інститутом з морського права (IMLI), міжна-родними організаціями (IMO, ITF, ILO та ін.) з метою отримання та наступного використання досвіду при вирішенні актуальних питань або нагальних проблем, що виникають у сфері морського права  та у галузі морського транспорту
  • Підготовка та направлення звернень, клопотань та пропозицій  до органів державної влади, що формують та забезпечують реалізацію державної політики у сфері морського транспорту з метою вдосконалення чинного законодавства
  • Участь у збиранні, аналізі, наданні коментарів та роз’яснень щодо чинного законодавства України у галузі морського транспорту та судової практики, а також їх поширення за допомогою ЗМІ та мережі Інтернет
  • Організація та сприяння проведенню щорічної Всеукраїнської школи з морського права серед студентів та курсантів закладів вищої освіти України
  • Популяризація діяльності Комітету та ААУ в цілому, сприяння залученню до ААУ нових членів, у тому числі через офіційні сторінки в мережі Інтернет, Facebook, ЗМІ

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З НЕРУХОМОСТІ ТА БУДІВНИЦТВА

  Комітет ААУ З НЕРУХОМОСТІ ТА БУДІВНИЦТВА

  Юрій ХАПКО Юрій ХАПКО

  Юрій ХАПКО

  Голова комітету

  Адвокат, партнер ЮФ «TOTUM»

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  Тотум
   

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Участь адвокатської спільноти у формуванні стратегії розвитку сфери нерухомості та будівництва в Україні.
  • Участь адвокатської спільноти у діалозі з представниками усіх гілок влади з метою розвитку сфери нерухомості та будівництва.
  • З’ясування проблемних питань у сфері нерухомості та будівництва, а також винесення їх на обговорення задля пошуку шляхів їх вирішенняЗалучення до роботи Комітету фахівців у сфері нерухомості та будівництва.
  • Участь адвокатської спільноти у підготовці та просуванні необхідних для сфери нерухомості та будівництва законодавчих ініціатив.
  • Участь адвокатської спільноти в організованих Комітетом  та/або за його участю професійних заходах у сфері нерухомості  та будівництва.
  • Співпраця з іншими комітетами ААУ та іншими вітчизняними  та зарубіжними громадськими організаціями з метою проведення спільних заходів.

  “Зміни до законодавства покликані не допустити зведення складних об’єктів, насамперед багатоквартирних житлових будинків чи комплексів, із застосуванням декларативного принципу через можливість віднесення їх до ІІІ категорії складності.Першим так званим фільтром усунення таких порушень має стати необхідність проведення експертизи вказаних проектів будівництва до отримання дозвільних документів і, звісно ж, одержання самих дозвільних документів” - Юрій Хапко.

   

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ПИТАНЬ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

  Комітет ААУ З ПИТАНЬ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

  МЕТА КОМІТЕТУ

  Основною метою створення та роботи Комітету є сприяння професійному розвитку та набуття компетентності членами Асоціації адвокатів України у сфері захисту прав людини та питань верховенства права з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів, розвитку правової держави. 
   

  ЦІЛІ КОМІТЕТУ

  • Збір, вивчення, аналіз, узагальнення та розповсюдження актуальної інформації з питань верховенства права та у сфері захисту прав людини, у тому числі в якості та доступності нормативно - правових актів, судової практики національних судів, Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини. 
  • Розробка спільного алгоритму дій адвокатського професійного середовища з органами судової влади, органами прокуратури, нотаріату, органами державної влади та управління тощо у сфері захисту прав людини та з питань верховенства права. 
  • Напрацювання практичних рекомендацій, внесення пропозицій, здійснення ініціатив з метою вдосконалення, систематизації, адаптації існуючих механізмів захисту прав людини та чинного законодавства до загальновизнаних принципів та міжнародно-правових стандартів. 

   

  ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ ЗАВДАНЬ

  • Забезпечення регулярного обміну знаннями та практичним досвідом в адвокатському середовищі.
  • Організація та проведення різноманітних освітніх, інформаційних заходів з метою передачі професійних знань у сфері виборчого процесу.
  • Співпраця зі ЗМІ відповідно до напрямків роботи Комітету. 
  • Участь у законотворчій діяльності з профільних питань роботи Комітету.

   

  ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2019 РІК

  • Проведення круглих столів, конференцій, семінарів за участю членів комітету, адвокатів, прокурорів, суддів щодо вивчення практичної реалізації принципу верховенства права під час розгляду судами різноманітних спорів, 
  • Захід спільно з Новою політичною генерацією України на тему: «Дотримання принцип верховенства права під час розбудови правової держави»
  • Травень 2019 року – червень 2019 року – зробити окрему сесію у щорічному форумі з публічного права, що буде присвячені саме практичним аспектам дотримання принципу верховенства права і прав людини під час розгляду судами цивільних, адміністративних і господарських справ.

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ, АКТИВІВ ТА ПРАВ ІНВЕСТОРІВ

  Комітет ААУ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ, АКТИВІВ ТА ПРАВ ІНВЕСТОРІВ

  Олег ВДОВИЧЕН Олег ВДОВИЧЕН

  Олег ВДОВИЧЕН

  Голова комітету

  Адвокат, керуючий партнер АО «Вдовичен та партнери», сертифікований експерт Національної асоціації адвокатів України, член правління ААУ, член правління комітету з питань податкового та митного права Асоціації правників України,член ГР при ДФС України

  Мета - розвиток та зміцнення ролі адвокатури для захисту бізнесу в Україні

  НАПРЯМКИ РОБОТИ ТА ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ З КОМІТЕТОМ:

  • Проведення круглих-столів, бізнес-сніданків, зустрічей та інших заходів для адвокатів та представників бізнесу
  • Обговорення та сприяння оперативного вирішення практичних проблемних питань захисту бізнесу
  • Налагодження ефективного діалогу та залучення до роботи комітету представників державних органів та бізнесу
  • Вироблення правових пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері захисту бізнесу та участь у нормотворчій діяльності
  • Висвітлення проблемних питань захисту бізнесу у ділових та фахових виданнях України


  ЦІЛІ КОМІТЕТУ:

  • Об’єднання на одній платформі адвокатів з метою професійного розвитку та обміну досвідом у питаннях захисту бізнесу
  • Покращення рівня надання правової допомоги у сфері захисту бізнесу
  • Сприяння підвищенню правової культури серед представників бізнес-середовища
  • Популяризація ААУ як надійного помічника адвоката у професійній діяльності

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ПОДАТКОВОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З ПОДАТКОВОГО ПРАВА

  Олег ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Олег ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

  Олег ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

  Голова комітету

  Адвокат, партнер ID Legal Group, професійний юрист-практик, член ГР при ДФС України

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  ID Legal Group

   

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Розвиток ВГО Асоціація адвокатів України як ефективного комунікатора між бізнесом та контролюючими і правоохоронними органами.
  • Створення дієвої платформи, яка об’єднає  не лише адвокатів у галузі податкового права, а й аудиторів, бухгалтерів, економістів які залучені чи практикують та консультують в напрямку податкового права. 
  • Залучення до платформи представників бізнесу (аудиторів, бухгалтерів, економістів і т.д.).

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ПРАВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

  Комітет ААУ З ПРАВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

  Радмила ГРЕВЦОВА Радмила ГРЕВЦОВА

  Радмила ГРЕВЦОВА

  Голова комітету

  Адвокат з 18-річним стажем юридичної практики у галузі охорони здоров’я, к.ю.н., доцент, громадський діяч, член Ради Директорів Всесвітньої асоціації медичного права

  Максим Баришніков Максим Баришніков

  Максим Баришніков

  ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУ

  Адвокат, партнер юридичної компанії «Бі Кей Бі»

  Руслан Совершенний Руслан Совершенний

  Руслан Совершенний

  ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУ

  Авдокат, керуючий партнер АО «Адвокатська фірма «Статус»

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  КМЛС

   

  Місія - розвиватися і розвивати медичне і фармацев- тичне право, менеджмент в охороні здоров’я та право громадського здоров’я.

  Комітет створений для обміну знаннями і практичним досвідом між адвокатами, взаємодії з юрисконсультами, медичними і фармацевтичними працівниками, керівниками закладів здоров’я, представниками влади, бізнесу, науки та громадянського суспільства, а також для ініціювання і підтримки необхідних змін у царинах права і охорони здоров’я.

  Комітет – це команда провідних адвокатів України у сфері медичного і фармацевтичного права та суміжних галузях практики.
  Троє з членів комітету (Руслан Совершенний, Дмитро Майстро, Радмила Гревцова) стали переможцями професійного конкурсу ААУ «Адвокат року – 2018» у практиці «Медичне і фармацевтичне право»,  а Радмила Гревцова – першим переможцем у цій номінації в 2017 році. 

  Серед членів Комітету – адвокати – визнані фахівці у медичному та дотичних галузях права (інформаційному, сімейному, трудовому тощо).


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З СІМЕЙНОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З СІМЕЙНОГО ПРАВА

  Катерина ВЛАСЮК Катерина ВЛАСЮК

  Катерина ВЛАСЮК

  Голова комітету

  Адвокат, керуючий партнер ЮК «АVG», член правління ААУ, Засновник проекту «Право на щастя», входить в Т0П-5 юристів з сімейного права

  Мета - об’єднання та професійне вдосконалення адвокатів в галузі сімейного права. Підвищення рівня надання правової допомоги в сімейно-правовій сфері

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Обмін досвідом адвокатів, практикуючих в галузі сімейного права.
  • Сприяння позитивним змінам в сімейному законодавстві, судовій практиці та сприяння розвитку сімейної медіації.
  • Організація та проведення круглих столів, семінарів та інших інформаційно-освітніх заходів щомісяця.
  • Популяризація ААУ як адвокатської організації в галузі сімейного права.


  “Загалом сімейні справи є одними з морально найтяжчих кейсів. Серед яких найбільш морально виснажливими справами є позбавлення батьківських прав! Позбавлення батьківських прав являє собою спосіб захисту прав дитини, так і захід впливу на батьків, які належним чином не виконуються свої обов’язки по відношенню до своїх дітей". - Катерина Власюк


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • ЗІ СПАДКОВОГО ПРАВА ТА СПАДКОВОГО ПЛАНУВАННЯ

  Комітет ААУ ЗІ СПАДКОВОГО ПРАВА ТА СПАДКОВОГО ПЛАНУВАННЯ

  ПЛАН РОБОТИ КОМІТЕТУ З СПАДКОВОГО ПРАВА ТА СПАДКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА 2019 РІК

  Квітень 2019 – Організаційне засідання Комітету.
  Квітень 2019 – Робоча зустріч Комітету з представниками Міністерства Юстиції по питанням вдосконалення спадкового законодавства та участі у програмі МЮ "Маєш право" (популяризація ідеї спадкового планування)
  Травень 2019 – Круглий стіл на тему "Спадкування корпоративних прав".
  Червень 2019 – Круглий стіл з нотаріусами на тему "Секретний заповіт: проблеми при використанні".
  Липень 2019 – Організація заходу спільно з Нотаріальною палатою по проблематиці спадкового права.
  Серпень 2019 – Запуск проекту "Бліц з спадкового права" (серія відео бліц-інтерв’ю членів Комітету)
  Вересень 2019 – Круглий стіл на тему "Відкриття спадщини: практичні проблеми з пошуку спадкового майна"
  Жовтень 2019 – Зустріч з нотаріусами. Обговорення проблем юридичних дефектів заповітів.
  Листопад 2019 – Зустріч членів Комітету з діловою пресою "Дарувати чи заповідати"
  Грудень 2019 – Засідання комітету по підведенню підсумків роботи за рік і затвердження плану роботи на наступний рік.
  Грудень 2019 – Круглий стіл " Практичні проблеми пошуку спадкоємців".


  Теми та дати проведення заходів можуть бути змінені/доповнені у зв’язку зі зміною актуальності тієї чи іншої теми на дату проведення заходу чи у зв’язку з появою нових більш актуальних тем.
  "Згуртувавшись, ми зможемо провадити активну роботу як по поширенню навиків та знань серед адвокатської спільноти, так і по просуванню ідей необхідності спадкового планування серед різних верств населення, що в свою чергу, призведе до поширення клієнтської бази для всіх адвокатів України", - зазначає пан Онуфрієнко.


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

  Комітет ААУ З СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  НИСЕ
   

  МІСІЯ - розвиток судово-експертної діяльності в Україні, поширення знань про судову експертизу серед адвокатської спільноти, розвиток міжнародної співпраці в сфері експертизи

  ЦІЛІ КОМІТЕТУ

  • Об’єднання на одній платформі адвокатів з налагодження професійного діалогу між адвокатами та експертами стосовно розвитку та застосування судової експертизи в Україні
  • Сприяння застосуванню в Україні європейського досвіду у сфері проведення експертиз та експертних досліджень
  • Сприяння підвищенню обізнаності адвокатів з судової експертизи та особливості її проведення
  • Популяризація застосування експертизи при вирішення спорів як на етапі судового провадження, так і на етапі досудового вирішення спору.
  • Впровадження в Україні практики застосування міжнародної комплексної експертизи в судовому провадженні


  ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА МАЙБУТНІХ ЗАХОДАХ КОМІТЕТУ

  • Особливості застосування міжнародної експертизи у судовому провадженні в Україні: досвід та перспективи
  • Експертна медіація. Чи може експерт бути арбітром?
  • Судова експертиза та особливості її призначення в рамках судового провадження
  • Судова експертиза та арбітраж: практика призначення та проведення експертизи в рамках арбітражного розгляду справи

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

  Комітет ААУ З СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

  Олег МАЛІНЕВСЬКИЙ Олег МАЛІНЕВСЬКИЙ

  Олег МАЛІНЕВСЬКИЙ

  Голова комітету

  Адвокат, партнер ЮК EQUITY, член Дисциплінарної палати КДКА Київської області, активний член International Bar Association. Визнаний міжнародними та національними дослідниками одним із найкращих судових адвокатів країни. Спеціалізується на практиках вирішення спорів, банкрутства та реструктуризації, корпоративному праві та M&A.

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  Эквити
   

  Мета - відстоювання інтересів та забезпечення сталого розвитку адвокатури як ключового інституту в системі правосуддя

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Адвокатура та членство: сприяння впровадженню кращих світо-вих стандартів адвокатської професії, а також розробка вітчизня-них «рецептів» високопрофесійної, 
  • самоврядної адвокатури.
  • Законотворчий процес: створення робочих груп щодо законо-проектної роботи та відновлення практики підготовки Комітетом власних законопроектів.
  • Наука: залучення до участі у заходах Комітету представників кра-щих юридичних шкіл України та організація проведення спільних заходів з вищими навчальними закладами.
  • Суд та державні органи: взаємодія з представниками суддівсько-го корпусу – ініціювання спільних аналітичних коментарів суддів та адвокатів щодо постанов пленумів ВС,
  • підготовка пропозицій щодо внесення змін до процесуального законодавства, та інше .
  • Міжнародне співробітництво: співпраця з міжнародними профе-сійними організаціями адвокатів та юристів та аналіз іноземного досвіду з реформування судової системи,  
  • в тому числі судової адвокатури.


  ЦІЛІ КОМІТЕТУ:

  • Підвищення професійних стандартів адвокатури, її авторитету та ролі в судово-правовій системі
  • Відновлення у суспільства та бізнесу довіри до судової влади та пов’язаних інституцій
  • Формування ефективного та сучасного процесуального законодавства відповідно до найвищих світових стандартів
  • Створення незалежного всеохоплюючого дискусійного майданчика для юридичної спільноти, яка має практичний інтерес до сфери правосуддя та судової адвокатури
  • Підвищення ролі Комітету як незалежного недержавного учасника процесів державотворення  у сфері правосуддя та судової адвокатури

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ТРУДОВОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З ТРУДОВОГО ПРАВА

  ЦІЛІ КОМІТЕТУ: 

  Створення майданчику для комунікації спеціалістів у сфері трудового права, фахівців з HR та представників профільних об’єднань
  Широке обговорення і висвітлення питань щодо необхідних змін до трудового законодавства
  Залучення представників державного сектору та провідних представників бізнесу до публічного діалогу та спільної участі  у вирішенні поточних проблем галузі

  Місія - розвиток правових відносин у сфері праці та зайнятості в українському бізнесі та спільноті

  “Трудова повинність працівників функціонуючих підприємств можлива лише за умови погодження виконавчого органу такого підприємства.Варто також зазначити, що бронювання працівників під час воєнного стану можливе, але виключно військовозобов’язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), щоб забезпечити функціонування зазначених органів та виконати мобілізаційні завдання (замовлення)”- Тетяна Іванович.


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ

  Комітет ААУ З ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ

  Мета - підвищення якості юридичної освіти в Україні та приведення її у відповідність до найвищих світових стандартів

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Проведення моніторингу та аналізу якості юридичної освіти в Україні.
  • Вивчення іноземного досвіду організації здобуття вищої юридичної освіти.
  • Вироблення та надання рекомендацій щодо підвищення якості юридичної освіти.
  • Дослідження проблем правозахисної освіти та пошук шляхів іх вирішення.
  • Залучення студентів до практичної юридичної роботи.
  • Підвищення авторитету та популярності адвокатської професії серед студентської молоді.

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ЕКОГОЛОГІЧНОГО ПРАВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ

  Комітет ААУ З ЕКОГОЛОГІЧНОГО ПРАВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ

  Куфтирєв Павло Вячеславович Куфтирєв Павло Вячеславович

  Куфтирєв Павло Вячеславович

  Голова комітету


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ПИТАНЬ МЕДІАЦІЇ

  Комітет ААУ З ПИТАНЬ МЕДІАЦІЇ

  Горецький Олег Васильович Горецький Олег Васильович

  Горецький Олег Васильович

  Голова комітету

  Керуючий партнер Юридичної фірми «Горецький & партнери» Кандидат юридичних наук (доктор філософії у сфері права) Адвокат-медіатор

  Мета – вдосконалення процедури медіації в українському законодавстві, розроблення та подання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів, а також покращення взаємовідносин між інститутом медіації та судовою системою.

  Завдання комітету:

  • розробити новий проект Закону України «Про медіацію», з урахуванням минулих проектів, досвіду адвокатів-медіаторів, пропозицій суддів;
  • розробка вимог до особи медіатора;
  • визначення строків вирішення спору за участю медіатор;
  • розробка істотних умов медіаційної угоди, а також запровадження порядку їх виконання;
  • встановлення відповідальності сторін за невиконання медіаційної угоди;
  • внесення змін до Цивільного процесуального кодексу  України,  Господарського процесуального кодексу України, зокрема, щодо можливості застосування медіації при вирішенні спору;
  • створити школу медіації при ААУ, на базі якої буде проводитися низка заходів із участю іноземних партнерів;
  • розроблення нормативного документу, який буде визначати умови та порядок отримання відповідного свідоцтва особами, які мають намір здійснювати діяльність медіатора.

   

   

                                  ПЛАН РОБОТИ КОМІТЕТУ ААУ З ПИТАНЬ МЕДІАЦІЇ НА 2020 РІК

       1 квартал                                        

  - Перше засідання комітету у 2020 році. Презентування комітету, обговорювання актуальних питань, формування стратегії роботи Комітету;
  - Круглий стіл на тему: «Новий закон (проект закону) про медіацію: з урахуванням минулих проектів, досвіду адвокатів-медіаторів та пропозицій суддів»

       2 квартал   

  - Бізнес-сніданок на тему: «Актуальні проблеми, тенденції та особливості застосування процедури медіації в українському законодавстві».

        3 квартал

  - Співпраця з Української академією медіації. Участь у щорічному форумі «Медіація і право»;
  - Семінар на тему: «Аналіз судової практики з провадженням процедури медіації».

        4 квартал   

  - Робота над створенням школи медіації при ААУ.

   

   

   


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ЗАХИСТУ ПРАВ АДВОКАТІВ

  Комітет ААУ З ЗАХИСТУ ПРАВ АДВОКАТІВ

  Шевчук Олексій Анатолійович Шевчук Олексій Анатолійович

  Шевчук Олексій Анатолійович

  Голова комітету


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

Генеральні партнери

Партнери комiтетiв

Iнформацiйнi та медiа партнери