Благодійність


Всеукраїнська громадська організація Асоціація адвокатів України

Комітети ААУ

 • З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА

  Комітет ААУ З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА

  НАТАЛІЯ ТИЩЕНКО НАТАЛІЯ ТИЩЕНКО

  НАТАЛІЯ ТИЩЕНКО

  Голова комітету, керуюча партнерка ЮК «Nobili», абітражна керуюча, адвокатка, медіаторка
  Гладій Олександр Гладій Олександр

  Гладій Олександр

  Заступник голови комітету

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА


  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Сприяння створенню та становленню єдиної саморегулівної організації арбітражних керуючих
  • Участь адвокатської спільноти у формуванні єдиної практики застосування Кодексу України з процедур банкрутства після набрання ним чинності
  • Участь адвокатської спільноти у діалозі з представникам усіх гілок влади з метою покращення рівня захисту прав арбітражних керуючих, боржників та кредиторівСпівпраця з новим Верховним Судом
  • Залучення до роботи Комітету фахівців та лідерів ринку у сфері банкрутства
  • Участь адвокатської спільноти в організованих Комітетом та/або за його участю професійних заходах у сфері банкрутства
  • Співпраця з іншими комітетами ААУ та іншими вітчизняними та зарубіжними громадськими організаціями з метою проведення спільних заходів
  • Проведення публічних заходів за участю фахівців, лідерів ринку та банківської спільноти щодо започаткування інституту банкрутства фізичних осіб та визначення його напрямку розвитку після набрання чинності Кодексу України з процедур банкрутства
  • Розвиток співпраці Комітету з міжнародними організаціями у цій сфері

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ

  Комітет ААУ З ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ

  АНДРІЙ СЕГАЛ АНДРІЙ СЕГАЛ

  АНДРІЙ СЕГАЛ

  Голова комітету

  директор ЮК "Amber Law Company", магістр права

  Мета - надання допомоги для адвокатів в сфері валютного регулювання та інвестицій. Сподіваємося, що робота ко-мітету дозволить більш якісно розібратися у галузі банків-ського та валютного законодавства, а також зробить адво-катуру ще більш сильною, незалежною та професійною

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Залучити широкі верстви населяння та популяризувати ААУ як громадську організацію з активною позицією
  • Спрямувати на налагодження тісної взаємодії з відповідними державними установами, які реалізують державну політику в сфері валютного контролю
  • Оперативно інформувати членів ААУ щодо основних змін чинного валютного законодавства та тенденцій розвитку державної політики у сфері валютного регулювання

  “Якщо розібратися в нинішній процедурі проведення валютних операцій, можна сміливо говорити про те, що валютне регулювання як було в Радянському Союзі, так нікуди й не пішло. Можливо, трохи перетворилося, оскільки ці операції все-таки більше не підпадають  під кримінальну статтю”. - Семен Ханін, керуючий партнер ЮК "Amber Law Company" 

   

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

  ДІАНА КОЛОМІЙЦЕВА ДІАНА КОЛОМІЙЦЕВА

  ДІАНА КОЛОМІЙЦЕВА

  Голова комітету

  Партнерка ЮК «Bossom group», адвокатка

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

  КАТЕРИНА СПИРИДОНОВА КАТЕРИНА СПИРИДОНОВА

  КАТЕРИНА СПИРИДОНОВА

  Голова комітету

  партнерка АО «Bossom Group», адвокатка

  ЯНА МИХАЙЛЮК ЯНА МИХАЙЛЮК

  ЯНА МИХАЙЛЮК

  Заступниця Голови

  радниця АО «ТОТУМ», адвокатка

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Популяризація ААУ як професійної платформи адвокатів
  • Створення однакового підходу адвокатів до питань корпоративного права з метою забезпечення єдності та стабільності судової практики 
  • Підвищення кваліфікації адвокатів в сфері корпоративного права
  • Підготовка та лобіювання профільних законопроектів, інші заходи щодо вдосконалення нормативно-правової бази в сфері корпоративного права
  ПЛАН РОБОТИ НА 2021 РІК

  Захід (онлайн/офлайн) на тему: «Відповідальність керівників та засновників (акціонерів) за боргами компанії»

  Захід (онлайн/офлайн) на тему: «Правові аспекти побудова ефективної та безпечної системи органів управління компанією»

  Захід (онлайн/офлайн) на тему: «Корпоративні конфлікти: шляхи мирного врегулювання та актуальна судова практика».

  Захід (онлайн/офлайн) на тему: «Частка у статутному капіталі: проблемні питання набуття/припинення прав, спадкування та спільної власності».


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  Комітет ААУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  ТАРАС ПОШИВАНЮК ТАРАС ПОШИВАНЮК

  ТАРАС ПОШИВАНЮК

  Голова комітету

  партнер АО «EQUITY», адвокат

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ

  • Проведення інформаційно-освітніх заходів,  круглих столів, семінарів для адвокатів з метою покращення рівня правової допомоги в Україні.
  • Проведення освітніх заходів для підвищення кваліфікації адвокатів  в кримінальному процесіпроведення заходів щодо обміну практичним досвідом між адвокатами в сфері кримінального права та процесу.
  • Взаємодія з правоохоронними органами та суддівським корпусомпроведення спільних заходів для обміну інформацією та практичним досвідом з метою донесення до кожного учасника кримінального процесу актуальних проблем кримінального провадження знаходження діалогу щодо неприпустимості порушення норм чинного законодавства України щодо прав захисників у кримінальних провадженнях з боку правоохоронних органів (ГПУ, САП, НАБУ, НПУ, СБУ та ін.).
  • Розробка спільних інструкцій по взаємодії в кримінальному процесі, спрямованих на взаємоповагу прав та обов’язків всіх сторін та захист прав людини обмін практичним досвідом застосування законодавства під час судового розгляду та під час досудового розслідування.
  • Співпраця з міжнародними професійними організаціямиперейняття їх досвіду та налагодження комунікації щодо застосування міжнародного права в кримінальному процесі (Європейського парламенту та Європейської комісії, міжнародних об’єднань адвокатів ADR Institute of Canada, Inc., American Bar Association, International Bar  Association, CCBE, Council of Barsand Law Societies of Europe та інші).
  • Співпраця із законодавчими органамиправова експертиза законопроектів в сфері кримінального права та процесу надання правових висновківучасть в робочих групах.
  • Взаємодія з допоміжними у кримінальному процесі організаціями: співпраця з експертними установами співпраця з спеціалістами, яких залучають до кримінального процесу співпраця з профільними науковими та освітніми закладами.
  • Аналітична робота щодо основних практичних моментів  в кримінальному праві та кримінальному процесі
  • Участь в організації  заходів, спрямованих на розвиток практичних знань адвокатів в кримінальному праві та процесі.

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З МЕДІАПРАВА ТА ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ

  Комітет ААУ З МЕДІАПРАВА ТА ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ

  Олена Адамантіс Олена Адамантіс

  Олена Адамантіс

  Голова комітету

  PR, GR -менеджер, юрист з питань захисту ділової репутації

  Ксенія Токарєва Ксенія Токарєва

  Ксенія Токарєва

  Заступниця Голови


  1. Залучення адвокатів- фахівців у галузі медіаправа до роботи Комітету. Формування керівного складу Комітету та його членів. 
  2. Налагодження зв’ язків та комунікації із аналогічними комітетами профільних Асоціацій, державних та недержавних структур, ВНЗ та проведення заходів, спрямованих на просвітництво у питаннях, пов’язаних із застосуванням медіаправа та захистом честі, гідності та ділової репутації у ЗМІ.
  3. Організація та проведення круглих столів, семінарів, вебінарів, В2В у рамках конференцій, шкіл з медіаправа та інших навчальних заходів під егідою ААУ.
  4. Запровадження співпраці із іноземними структурами та інституціями, що здійснюють захист у ЗМІ осіб та структур, що постраждали від інформаційних атак, а також налагодження співпраці із Асоціаціями адвокатів різник країн світу з метою обміну досвідом у сфері захисту інформаційних форматів. 
  5. Взаємодія із центральними органами влади, розробка та направлення їм пропозицій щодо покращення законодавчої бази у сфері медіаправа та захисту честі, гідності та ділової репутації. 
  6. Популяризація діяльності Комітету ААУ та сприяння залученню нових членів в ААУ. 
  7. Проведення заходів із залученням українських та іноземних фахівців з риторики та управління репутацією для членів ААУ. 
  8. Залучення представників ЗМІ до роботи комітету та проведення для них заходів, спрямованих на навчання по профільним тематикам. 
  9. Створення в рамках ААУ «Школи спікера» в рамках якої буде проходити навчання адвокатів спілкуванню зі ЗМІ, написанню матеріалів для юридичних та ділових,  публічних видань, PR та GR стратегіям.  


  ЦІЛІ КОМІТЕТУ

  • напрацювання стратегій захисту честі, гідності та ділової репутації, вдосконалення законодавства у сфері медіаправа
  • Дослідження проблем, з якими стикаються учасники процесу при здійсненні захисту прав та законних інтересів публічних осіб, порушених у ЗМІ.
  • Внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавчої бази у сфері медіаправа та захисту прав та законних інтересів осіб, порушених ЗМІ.

   

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З МІЖНАРОДНОГО АРБІТРАЖУ

  Комітет ААУ З МІЖНАРОДНОГО АРБІТРАЖУ

  ІРИНА МОРОЗ ІРИНА МОРОЗ

  ІРИНА МОРОЗ

  Голова комітету

  партнерка ЮК «AGA Partners», адвокатка

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З МІЖНАРОДНОГО АРБІТРАЖУ

  Мета - розвиток міжнародного комерційного арбітра¬жу, медіації, експертизи та системи альтернативного врегулювання спорів в Україні.

  ЗАВДАННЯ

  • Забезпечення ефективного застосування норм міжнародного законодавства у сфері регулювання міжнародних економічних відносин та вирішення міжнародних комерційних спорів Удосконалення українського законодавства у сфері альтернативного врегулювання спорів та приведення його у відповідність до міжнародно-правових стандартів.
  • Участь адвокатської спільноти у поширенні та формуванні стратегії розвитку міжнародного арбітражу, як ефективного способу вирішення комерційних спорів.
  • З’ясування акгуальних проблемних питань у вирішенні арбітражних спорів, а також спорах пов’язаних з визнанням та виконанням арбітражних рішень в Україні.
  • Участь адвокатської спільноти у розробці та підготовці необхідних законодавчих ініціатив для сфери міжнародного арбітражу.
  • Залучення до роботи Комітету фахівців у сфері міжнародного арбітражу.
  • Організація та проведення професійних заходів стосовно міжнародного арбітражу. Співпраця з іншими Комітетами ААУ, вітчизняними та зарубіжними організаціями з метою проведення спільних заходів.

  ПЛАН РОБОТИ КОМІТЕТУ ААУ З МІЖНАРОДНОГО АРБІТРАЖУ
  Пріоритетні напрямки розвитку роботи Комітету:
  • Проведення масштабних заходів з залученням інших комітетів ААУ для всебічного охоплення актуальних питань у сфері альтернативних вирішень спорів.
  • Співпраця з органами державної влади та участь представників комітетів у складі робочих груп щодо розробки законопроектів та нормативних актів у сфері міжнародного арбітражу.
  • Налагодження активної співпраці з міжнародними арбітражними асоціаціями у форматі проведення спільних заходів.
  • Залучення членів комітету до активної участі у його роботі шляхом використання on-line ресурсів (Facebook) та шляхом проведення неофіційних заходів з метою знайомства та встановлення колегіального спілкування.
  • Створення дайджесту Комітету, в якому будуть розміщені новини комітету, анонси, статті на актуальні теми, буде наводитись огляд міжнародних новин, релевантних для юристів, практикуючих в галузі.
  • Організація та проведення семінарів, круглих столів з залученням до участі починаючих адвокатів та студентів з метою популяризації міжнародного арбітражу та поширення знань про альтернативні методи вирішення спорів.

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З МИТНОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З МИТНОГО ПРАВА

  ГЕРМАН ТАСЛІЦЬКИЙ ГЕРМАН ТАСЛІЦЬКИЙ

  ГЕРМАН ТАСЛІЦЬКИЙ

  Голова комітету

  директор Delta International Services, адвокат

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З МИТНОГО ПРАВА
  МЕТА - розвиток митного права в Україні, розширення кола адвокатів, які спеціалізуються в правовому супроводі міжнародної торгівлі та митному законодавстві.

  “Митне право є достатньо унікальним, адже воно залежить від регулювання міжнародної торгівлі та міжнародних відносин між країнами. Стільки міжнародних зобов’язань, принципів та практик, закладених у Митному кодексі України, не має жодний інший кодекс”.
                                                                                               Герман Тасліцький, “Юридична Газета”

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  1. Збезпечення єдності правозастосування митного законодавства;
  2. часть адвокатів в нормотворчої роботі задля забезпечення якісного, відповідаючого міжнародним стандартам митного законодавства;
  3. Підвищення якості судового процесу в спорах з митними органами, популяризація сфери митного права серед студентів вищих навчальних закладів;

  КОРОТКЕ РЕЗЮМЕ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ:

  1.  Важливим напрямком діяльності Митного комітету ААУ його члени вважать розвиток професійного середовища спеціалістів з митного права;
  2.  Обмін досвідом, запровадження єдиних принципів правозастосування митного законодавства. Розвиток митного права, як окремої галузі права; 

  “На мою думку, цікавий напрямок розвитку юридичних, консалтингових послуг у митному праві спостерігатиметься у сфері перевірки зовнішньоекономічної діяльності підприємств, правової підтримки експортерів у процесі виходу на міжнародні ринки та структурування бізнесу”.

                                                                                   Герман Тасліцький, “Юридична Газета”


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З МОРСЬКОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З МОРСЬКОГО ПРАВА

  ЮРІЙ СЕРГЄЄВ ЮРІЙ СЕРГЄЄВ

  ЮРІЙ СЕРГЄЄВ

  Голова комітету

  керуючий партнер ТОВ “Юридичне бюро Сергєєвих”, адвокат, член Ради адвокатів Одеської області, к.ю.н., доцент кафедри морського та митного права Національного університету “Одеська юридична академія”

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Залучення адвокатів - фахівців у галузі морського права до роботи Комітету. 
  • Формування керівного складу та команди Комітету 
  • Налагодження та поглиблення активної комунікації з іншими комітетами Асоціації адвокатів України, 
  • а також із відповідними комітетами Рад адвокатів регіонів та асоціацій правників, закладами вищої освіти України, проведення спільних заходів із залученням спеціалістів у галузі морського транспорту
  • Організація та проведення круглих столів, семінарів, конференцій та інших заходів, присвячених актуальній проблематіці у сфері морського права під егідою ААУ
  • Розвиток співпраці з Міжнародним морськім університетом (WMU), Міжнародним інститутом з морського права (IMLI), міжна-родними організаціями (IMO, ITF, ILO та ін.) з метою отримання та наступного використання досвіду при вирішенні актуальних питань або нагальних проблем, що виникають у сфері морського права  та у галузі морського транспорту
  • Підготовка та направлення звернень, клопотань та пропозицій  до органів державної влади, що формують та забезпечують реалізацію державної політики у сфері морського транспорту з метою вдосконалення чинного законодавства
  • Участь у збиранні, аналізі, наданні коментарів та роз’яснень щодо чинного законодавства України у галузі морського транспорту та судової практики, а також їх поширення за допомогою ЗМІ та мережі Інтернет
  • Організація та сприяння проведенню щорічної Всеукраїнської школи з морського права серед студентів та курсантів закладів вищої освіти України
  • Популяризація діяльності Комітету та ААУ в цілому, сприяння залученню до ААУ нових членів, у тому числі через офіційні сторінки в мережі Інтернет, Facebook, ЗМІ

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З НЕРУХОМОСТІ ТА БУДІВНИЦТВА

  Комітет ААУ З НЕРУХОМОСТІ ТА БУДІВНИЦТВА

  ІШУТКО СЕРГІЙ ІШУТКО СЕРГІЙ

  ІШУТКО СЕРГІЙ

  Голова комітету

  партнер АО «ЮРІСВЕСТ», адвокат

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З НЕРУХОМОСТІ ТА БУДІВНИЦТВА  

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Участь адвокатської спільноти у формуванні стратегії розвитку сфери нерухомості та будівництва в Україні.
  • Участь адвокатської спільноти у діалозі з представниками усіх гілок влади з метою розвитку сфери нерухомості та будівництва.
  • З’ясування проблемних питань у сфері нерухомості та будівництва, а також винесення їх на обговорення задля пошуку шляхів їх вирішенняЗалучення до роботи Комітету фахівців у сфері нерухомості та будівництва.
  • Участь адвокатської спільноти у підготовці та просуванні необхідних для сфери нерухомості та будівництва законодавчих ініціатив.
  • Участь адвокатської спільноти в організованих Комітетом  та/або за його участю професійних заходах у сфері нерухомості  та будівництва.
  • Співпраця з іншими комітетами ААУ та іншими вітчизняними  та зарубіжними громадськими організаціями з метою проведення спільних заходів.
  ПЛАН РОБОТИ КОМІТЕТУ НА 2021 РІК
  Круглий стіл на тему: «Обговорення законопроєкту щодо введення мораторію на будівництво в столиці»
  Науково – практична конференція: «Введення в дію електронного кабінету будівельника: позитивні та негативні аспекти»
  Науково – практична конференція: «Діджиталізація дозвільної системи»
  Круглий стіл на тему: «Реорганізація ДАБІ: покращення чи погіршення змін»
  Круглий стіл на тему: «Проблеми законодавчого регулювання в будівельній галузі»


   

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ, АКТИВІВ ТА ПРАВ ІНВЕСТОРІВ

  Комітет ААУ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ, АКТИВІВ ТА ПРАВ ІНВЕСТОРІВ

  ОЛЕГ ВДОВИЧЕН ОЛЕГ ВДОВИЧЕН

  ОЛЕГ ВДОВИЧЕН

  Голова комітету

  член Правління ААУ, член ГР при ДФС України, керуючий партнер АО «Вдовичен та партнери», адвокат

  КУСА ЛЮДМИЛА КУСА ЛЮДМИЛА

  КУСА ЛЮДМИЛА

  Заступниця голови

  керівниця практики вирішення спорів Gracers Law Firm

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ, АКТИВІВ ТА ПРАВ ІНВЕСТОРІВ

  Мета - розвиток та зміцнення ролі адвокатури для захисту бізнесу в Україні

  НАПРЯМКИ РОБОТИ ТА ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ З КОМІТЕТОМ:

  • Проведення круглих-столів, бізнес-сніданків, зустрічей та інших заходів для адвокатів та представників бізнесу
  • Обговорення та сприяння оперативного вирішення практичних проблемних питань захисту бізнесу
  • Налагодження ефективного діалогу та залучення до роботи комітету представників державних органів та бізнесу
  • Вироблення правових пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері захисту бізнесу та участь у нормотворчій діяльності
  • Висвітлення проблемних питань захисту бізнесу у ділових та фахових виданнях України


  ЦІЛІ КОМІТЕТУ:

  • Об’єднання на одній платформі адвокатів з метою професійного розвитку та обміну досвідом у питаннях захисту бізнесу
  • Покращення рівня надання правової допомоги у сфері захисту бізнесу
  • Сприяння підвищенню правової культури серед представників бізнес-середовища
  • Популяризація ААУ як надійного помічника адвоката у професійній діяльності

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ПОДАТКОВОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З ПОДАТКОВОГО ПРАВА

  ОЛЕГ ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ ОЛЕГ ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

  ОЛЕГ ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

  Голова комітету

  член Правління ААУ, член ГР при ДФС України, керуючий партнер ID LEGAL GROUP, адвокат, к.е.н.

  СЕРГІЙ ЛИТВИНЕНКО СЕРГІЙ ЛИТВИНЕНКО

  СЕРГІЙ ЛИТВИНЕНКО

  Заступник Голови комітету

  адвокат ЮФ «Горецький і Партнери»

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ПОДАТКОВОГО ПРАВА

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Розвиток ВГО Асоціація адвокатів України як ефективного комунікатора між бізнесом та контролюючими і правоохоронними органами.
  • Створення дієвої платформи, яка об’єднає  не лише адвокатів у галузі податкового права, а й аудиторів, бухгалтерів, економістів які залучені чи практикують та консультують в напрямку податкового права. 
  • Залучення до платформи представників бізнесу (аудиторів, бухгалтерів, економістів і т.д.).

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З СІМЕЙНОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З СІМЕЙНОГО ПРАВА

  КАТЕРИНА ВЛАСЮК КАТЕРИНА ВЛАСЮК

  КАТЕРИНА ВЛАСЮК

  Голова комітету

  керуюча партнерка АБ «Сімейний адвокат Катерина Власюк», адвокатка

  ОЛЕКСАНДР ГУБІН ОЛЕКСАНДР ГУБІН

  ОЛЕКСАНДР ГУБІН

  Заступник голови комітету

  старший юрист AGA Partners, адвокат

  ДАРИНА СТАРОВОЙТОВА ДАРИНА СТАРОВОЙТОВА

  ДАРИНА СТАРОВОЙТОВА

  Заступниця голови комітету

  адвокатка ЮФ «ГОРЕЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ»

  Мета - об’єднання та професійне вдосконалення адвокатів в галузі сімейного права. Підвищення рівня надання правової допомоги в сімейно-правовій сфері

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Обмін досвідом адвокатів, практикуючих в галузі сімейного права.
  • Сприяння позитивним змінам в сімейному законодавстві, судовій практиці та сприяння розвитку сімейної медіації.
  • Організація та проведення круглих столів, семінарів та інших інформаційно-освітніх заходів щомісяця.
  • Популяризація ААУ як адвокатської організації в галузі сімейного права.  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

 • З СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

  Комітет ААУ З СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

  ОЛЕГ МАЛІНЕВСЬКИЙ ОЛЕГ МАЛІНЕВСЬКИЙ

  ОЛЕГ МАЛІНЕВСЬКИЙ

  Голова комітету

  Віцепрезидент ААУ, партнер АО "EQUITY", член Дисциплінарної палати КДКА Київської області, адвокат

  ГРИГОРІЙ ШЕВЧЕНКО ГРИГОРІЙ ШЕВЧЕНКО

  ГРИГОРІЙ ШЕВЧЕНКО

  Заступник голови Комітету

  партнер ЮФ "Горецький і партнери", адвокат, арбітражний керуючий

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

  Мета - відстоювання інтересів та забезпечення сталого розвитку адвокатури як ключового інституту в системі правосуддя

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Адвокатура та членство: сприяння впровадженню кращих світо-вих стандартів адвокатської професії, а також розробка вітчизня-них «рецептів» високопрофесійної, 
  • самоврядної адвокатури.
  • Законотворчий процес: створення робочих груп щодо законо-проектної роботи та відновлення практики підготовки Комітетом власних законопроектів.
  • Наука: залучення до участі у заходах Комітету представників кра-щих юридичних шкіл України та організація проведення спільних заходів з вищими навчальними закладами.
  • Суд та державні органи: взаємодія з представниками суддівсько-го корпусу – ініціювання спільних аналітичних коментарів суддів та адвокатів щодо постанов пленумів ВС,
  • підготовка пропозицій щодо внесення змін до процесуального законодавства, та інше .
  • Міжнародне співробітництво: співпраця з міжнародними профе-сійними організаціями адвокатів та юристів та аналіз іноземного досвіду з реформування судової системи,  
  • в тому числі судової адвокатури.


  ЦІЛІ КОМІТЕТУ:

  • Підвищення професійних стандартів адвокатури, її авторитету та ролі в судово-правовій системі
  • Відновлення у суспільства та бізнесу довіри до судової влади та пов’язаних інституцій
  • Формування ефективного та сучасного процесуального законодавства відповідно до найвищих світових стандартів
  • Створення незалежного всеохоплюючого дискусійного майданчика для юридичної спільноти, яка має практичний інтерес до сфери правосуддя та судової адвокатури
  • Підвищення ролі Комітету як незалежного недержавного учасника процесів державотворення  у сфері правосуддя та судової адвокатури

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ЕКОГОЛОГІЧНОГО ПРАВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ

  Комітет ААУ З ЕКОГОЛОГІЧНОГО ПРАВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ

  ПАВЛО КУФТИРЄВ ПАВЛО КУФТИРЄВ

  ПАВЛО КУФТИРЄВ

  Голова комітету

  керуючий партнер «ЮК «Greco», адвокат, к.ю.н.

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ЕКОГОЛОГІЧНОГО ПРАВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ

  МЕТА - об’єднання адвокатів, які практикують у галузі екологічного та енергетичного права задля професійного спілкування й обміну досвідом та підвищення кваліфікаційного рівня.

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Обмін досвідом шляхом інтерактивного спілкування адвокатів, які практикують в галузі екологічного та енергетичного права;
  • Узагальнення та внесення пропозицій суб’єктам законодавчої ініціативи щодо удосконалення екологічного законодавства та нормативного регулювання енергетики;
  • Організація різноманітних форм професійної комунікації практикуючих юристів (семінарів, круглих столів, форумів, зустрічей з основними гравцями ринку, тощо);
  • Просування ААУ, як основного інтелектуального осередку серед самоврядних організацій адвокатури України

  “Сучасне екологічне право розвинених країн є найбільш рельєфним прикладом реалізації ідеї державно-приватного партнерства. Саме у царині екологічного права набуває повноти і значущості синергія публічних інтересів суспільства та приватних інтересів великого бізнесу, адже бізнес не може існувати поза межами суспільства, а суспільство вимагає безпечних, якісних та сприятливих умов для свого розвитку. Новим трендом розвитку екологічного законодавства стає не суцільна заборона будь-якого економічного зростання, а знаходження компромісів між бізнесом та охороною довкілля."

  Павло Куфтирєв


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З МЕДИЧНОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З МЕДИЧНОГО ПРАВА

  ГАННА ЩЕННІКОВА ГАННА ЩЕННІКОВА

  ГАННА ЩЕННІКОВА

  голова комітету

  Керівниця практики ЮФ "Горецький і партнери", адвокатка

  ОЛЬГА ЗАКУТІЙ ОЛЬГА ЗАКУТІЙ

  ОЛЬГА ЗАКУТІЙ

  заступниця Голови

  керуюча партнерка ЮК «DEXTRA LAW firm»

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З МЕДІАЦІЇ

  Комітет ААУ З МЕДІАЦІЇ

  ОЛЕГ ГОРЕЦЬКИЙ ОЛЕГ ГОРЕЦЬКИЙ

  ОЛЕГ ГОРЕЦЬКИЙ

  Голова комітету

  керуючий партнер ЮФ «Горецький і Партнери», к.ю.н. (доктор філософії у сфері права), адвокат-медіатор

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З МЕДІАЦІЇ

  Мета – вдосконалення процедури медіації в українському законодавстві, розроблення та подання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів, а також покращення взаємовідносин між інститутом медіації та судовою системою.

  Завдання комітету:

  • розробити новий проект Закону України «Про медіацію», з урахуванням минулих проектів, досвіду адвокатів-медіаторів, пропозицій суддів;
  • розробка вимог до особи медіатора;
  • визначення строків вирішення спору за участю медіатор;
  • розробка істотних умов медіаційної угоди, а також запровадження порядку їх виконання;
  • встановлення відповідальності сторін за невиконання медіаційної угоди;
  • внесення змін до Цивільного процесуального кодексу  України,  Господарського процесуального кодексу України, зокрема, щодо можливості застосування медіації при вирішенні спору;
  • створити школу медіації при ААУ, на базі якої буде проводитися низка заходів із участю іноземних партнерів;
  • розроблення нормативного документу, який буде визначати умови та порядок отримання відповідного свідоцтва особами, які мають намір здійснювати діяльність медіатора.

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З IT ПРАВА

  Комітет ААУ З IT ПРАВА

  ОЛЕГ ДЕРЛЮК ОЛЕГ ДЕРЛЮК

  ОЛЕГ ДЕРЛЮК

  Голова комітету

  керуючий партнер STRON LEGAL SERVICES

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З IT ПРАВА
  План роботи на 2021 рік
  • особливості податкового та корпоративного структурування міжнародного ІТ бізнесу
  • e-commerce та оподаткування непрямими податками
  • e-commerce, обробка персональних даних та інші особливості правочинів з користувачами - фізичними особами
  • структурування відносин ІТ компаній із персоналом (комерційні угоди, використання іноземних юрисдикцій)
  • особливості договірного регулювання правочинів ІТ-компанії із іншими підприємствами (b2b угоди) та оподаткування

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ

  Комітет ААУ З ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ

  МИКОЛА КОШИК МИКОЛА КОШИК

  МИКОЛА КОШИК

  Голова комітету

  Засновник та керуючий партнер Koshyk & Partners Law Firm

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

  Комітет ААУ З ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

  ЄВГЕНІЙ ДЄДОВ ЄВГЕНІЙ ДЄДОВ

  ЄВГЕНІЙ ДЄДОВ

  Голова комітету

  керуючий партнер АО «ЮРІСВЕСТ», адвокат

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ТРУДОВОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З ТРУДОВОГО ПРАВА

  НАДІЯ ЗАГРІЯ НАДІЯ ЗАГРІЯ

  НАДІЯ ЗАГРІЯ

  Голова комітету

  старша партнерка PRAVO GARANT, адвокатка

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ТРУДОВОГО ПРАВА План роботи комітету на 2021 рік

  Онлайн захід-дискусія на тему: «Притання регулювання трудових відносин. Колективні договори та угоди, як працюють. Найпоширеніші помилки. Цивільно-правові договори, аутсорсинг та аутстафінг. Перевірки Держпраці».
  Онлайн захід-дискусія на тему: «Розв’язання трудових конфліктів, спорів. Профспілки: яку зараз відіграють роль при розв’язанні трудових спорів. Медіація як інструменти вирішення трудових спорів: коли варто застосовувати, коли ні. Судова практика»
  Регіональний офлайн захід для представників бізнесу: «Практичні поради застосування трудового законодавства: оформлення трудових відносин, звільнення працівників, захист комерційної таємниці, перевірки Держпраці»
  Круглий стіл (онлайн/офлайн) на тему: «Підсумки року що минає в ракурсі змін трудового законодавства, практичне застосування. Чи очікувати я яких змін у трудових відносинах. Тенденція розвитку трудових відносин і їх регулювання».
  Регулярні засідання комітету (порядок денний формується окремого до кожного засідання).
  Аналіз проблематики практичного застосування змін трудового законодавства.

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

  Комітет ААУ З ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

  АНДРІЙ АВТОРГОВ АНДРІЙ АВТОРГОВ

  АНДРІЙ АВТОРГОВ

  Голова комітету

  приватний виконавець виконавчого округу м. Києва, к.ю.н.

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

  План роботи (орієнтовний) на 2021 рік

  1 Засідання комітету: «Роль адвоката у виконавчому провадженні» лютий
  2 Засідання комітету: «Проблемні питання виконання рішень зобов’язального характеру» березень - квітень
  3 Засідання комітету: «Роль суду у виконавчому провадженні» травень - червень
  4 Засідання комітету: «Законодавчі ініціативи в сфері реформування законодавства про виконавче провадження та інститутів примусового виконання» липень - серпень
  5 Форум/конференція/круглий стіл на тему: «Виконання судових рішень. Проблемні аспекти та перспективи реформування» вересень - листопад
  6 Робота над проблемними питаннями виконавчого провадження протягом року.

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

 • З МІЖНАРОДНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

  Комітет ААУ З МІЖНАРОДНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

  ЖУКОВА ОЛЕНА ЖУКОВА ОЛЕНА

  ЖУКОВА ОЛЕНА

  Голова комітету

  засновниця та керуюча партнерка групи компаній Saivena Group, адвокатка, сертифікована аудиторка

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З МІЖНАРОДНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З WHITE-COLLAR CRIME

  Комітет ААУ З WHITE-COLLAR CRIME

  КУСА ЛЮДМИЛА КУСА ЛЮДМИЛА

  КУСА ЛЮДМИЛА

  Голова комітету

  керівниця практики вирішення спорів Gracers Law Firm

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНИМ КАПІТАЛОМ

  Комітет ААУ З УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНИМ КАПІТАЛОМ

  ОЛЬГА ДМИТРІЄВА ОЛЬГА ДМИТРІЄВА

  ОЛЬГА ДМИТРІЄВА

  Голова комітету

  Керуюча партнерка, адвокатка АО «ДМИТРІЄВА ТА ПАРТНЕРИ»

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ПРОЄКТНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА M&A

  Комітет ААУ З ПРОЄКТНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА M&A

  ОЛЕСЯ РОМАНЕНКО ОЛЕСЯ РОМАНЕНКО

  ОЛЕСЯ РОМАНЕНКО

  Голова комітету

  Засновниця та СЕО Olsten Рагtпеrs Law Соmрапу

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ПРОЄКТНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА M&A

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ ТА ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ

  Комітет ААУ З ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ ТА ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ

  ОЛЕГ МАЛЬСЬКИЙ ОЛЕГ МАЛЬСЬКИЙ

  ОЛЕГ МАЛЬСЬКИЙ

  партнер ETERNA LAW

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

  Комітет ААУ ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

  ОЛЕГ ЩЕЛКУНОВ ОЛЕГ ЩЕЛКУНОВ

  ОЛЕГ ЩЕЛКУНОВ

  Голова комітету

  партнер GRECO Law Company

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАВА

  ОЛЕКСАНДР ГРИШАКОВ ОЛЕКСАНДР ГРИШАКОВ

  ОЛЕКСАНДР ГРИШАКОВ

  Голова комітету

  керуючий партнер Grishakov Law Company

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

Генеральні партнери

Партнери комітетів

Iнформацiйнi та медiа партнери