Оплата Online

Всеукраїнська громадська організація Асоціація адвокатів України

Комітети ААУ

 • З АГРАРНОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З АГРАРНОГО ПРАВА

  Діана КОЛОМІЙЦЕВА Діана КОЛОМІЙЦЕВА

  Діана КОЛОМІЙЦЕВА

  Заступниця голови комітету

  Адвокатка, керуюча партнерка Bossom Group

  Сергій ПАГЕР Сергій ПАГЕР

  Сергій ПАГЕР

  ГОЛОВА КОМІТЕТУ

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З АГРАРНОГО ПРАВА

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  Проведення круглих столів та бізнес зустрічей на предмет обговорення актуальних правових питань агробізнесу за наступними темами:

  • Кредитні інструменти в аграрному бізнесі (Київ)
  • Державна підтримка аграрного бізнесу: актуальна практика від дотацій до компенсацій  (Київ)
  • Захист економічної конкуренції в агробізнесі (Одеса) 
  • Актуальні питання експорту сільськогосподарської продукції (Львів)
  • Проведення локальних та регіональних зустрічей з профільними спілками аграрного сектору та регіональними адвокатами щодо обговорення законодавчих новацій аграрного законодавства, тенденцій державної політики в агросекторі, актуальних аспектів правозастосовчої та правозахисної практики;   
  • Співпраця з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Антимонопольним комітетом України, Торгово-промисловою палатою України, банківськими установами України, профільними аграрними асоціаціями.

  Мета - сприяння розвитку аграрного сектору економіки шляхом використанням найактуальніших досягнень адвокатської практики


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  Комітет ААУ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  МИХАЙЛО ФЕДОРЕНКО МИХАЙЛО ФЕДОРЕНКО

  МИХАЙЛО ФЕДОРЕНКО

  Голова Комітету

  Керівник проектів АО «Юскутум», адвокат. Має 15-річний юридичний практичний досвід, зокрема у сфері вирішення спорів.

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  Метою в якості Голови комітету ААУ з питань адміністративного права та процесу є розробка підходів та рекомендацій, вжиття заходів для лобіювання проектів нормативно-правових актів задля врегулювання та покращення відносин в сфері адміністративного права та процесу.
  До роботи Комітету, крім адвокатів та юристів, планується залучати суддів, працівників правоохоронних органів, депутатів всіх рівнів, посадових осіб місцевого самоврядування та органів державної влади.
  Активна робота Комітету, залучення представників влади для обговорювання нагальних проблем, є запорукою ефективної співпраці адвокатів з представниками органів владних повноважень з питань дотримання законності, захисту прав громадян, взаєморозуміння процесуальних опонентів.
  Можливість почути та бути почутим на заходах Комітету створить той фундамент довіри, на якому ми спільними зусиллями побудуємо ефективну систему взаємодії в ракурсі «клієнт-адвокат-держава». Discussio mater veritas est. В дискусії народжується істина.
   

  КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ ААУ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  • формування стратегічної позиції щодо удосконалення правозастосовної практики з питань адміністративного права та процесу;
  • аналіз та вивчення проблемних питань у сфері адміністративного права та процесу, винесення актуальних з них на обговорення та пошук шляхів вирішення;
  • забезпечення діалогу адвокатів з представниками органів державної влади та місцевого самоврядування, суддями, працівниками правоохоронних органів, залучення вказаних осіб до участі у заходах Комітету;
  • участь адвокатів у розробці та лобіюванні нормативно-правових актів, спрямованих на покращення стану дотримання прав осіб у сфері адміністративного права та процесу;
  • співпраця Комітету з іншими комітетами ААУ та організаціями при проведенні навчально-практичних заходів.

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА

  Комітет ААУ З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА

  СЕРГІЙ БОЯРЧУКОВ СЕРГІЙ БОЯРЧУКОВ

  СЕРГІЙ БОЯРЧУКОВ

  Голова комітету

  Адвокат, керуючий партнер ЮК «Алєксєєв, Боярчуков та партнери»

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА


  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Сприяння створенню та становленню єдиної саморегулівної організації арбітражних керуючих
  • Участь адвокатської спільноти у формуванні єдиної практики застосування Кодексу України з процедур банкрутства після набрання ним чинності
  • Участь адвокатської спільноти у діалозі з представникам усіх гілок влади з метою покращення рівня захисту прав арбітражних керуючих, боржників та кредиторівСпівпраця з новим Верховним Судом
  • Залучення до роботи Комітету фахівців та лідерів ринку у сфері банкрутства
  • Участь адвокатської спільноти в організованих Комітетом та/або за його участю професійних заходах у сфері банкрутства
  • Співпраця з іншими комітетами ААУ та іншими вітчизняними та зарубіжними громадськими організаціями з метою проведення спільних заходів
  • Проведення публічних заходів за участю фахівців, лідерів ринку та банківської спільноти щодо започаткування інституту банкрутства фізичних осіб та визначення його напрямку розвитку після набрання чинності Кодексу України з процедур банкрутства
  • Розвиток співпраці Комітету з міжнародними організаціями у цій сфері

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • ПІДКОМІТЕТ З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

  Комітет ААУ ПІДКОМІТЕТ З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

  Георгій Григорян Георгій Григорян

  Георгій Григорян

  Адвокат, магістер права, співзасновник ЮФ VRTS і онлайн-ресурсу «BEZ BORGIV»

  ОСНОВНА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДКОМІТЕТУ:

  Формування правової культури населення країни з питань банкрутства (відновлення платоспроможності) фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців.


  ЗАВДАННЯ ПІДКОМІТЕТУ:

  1. Інформаційно-просвітницька робота із вразливими групами населення щодо питань банкрутства (відновлення платоспроможності) та застосування на практиці книги четвертої (відновлення платоспроможності фізичної особи) Кодексу України з процедур банкрутства від 18.10.2018 року №2597-VIII.
  2. Участь адвокатської спільноти у формуванні єдиної практики застосування книги четвертої (відновлення платоспроможності фізичної особи) Кодексу України з процедур банкрутства від 18.10.2018 року №2597-VIII.
  3. Участь адвокатської спільноти у діалозі з представникам усіх гілок влади з метою покращення рівня захисту прав фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
  4. Участь адвокатської спільноти в організованих Підкомітетом та/або за його участю професійних заходах у сфері банкрутства (відновлення платоспроможності) фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
  5. Залучення до роботи Підкомітету фахівців та лідерів ринку у сфері банкрутства (відновлення платоспроможності) фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
  6. Співпраця з іншими комітетами ААУ та іншими вітчизняними і зарубіжними громадськими організаціями з метою проведення спільних заходів.
  7. Розвиток співпраці Підкомітету з міжнародними організаціями у цій сфері.

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ

  Комітет ААУ З ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ

  Андрій СЕГАЛ Андрій СЕГАЛ

  Андрій СЕГАЛ

  Голова комітету

  Магістр права, директор ЮК "Amber Law Company"

  Мета - надання допомоги для адвокатів в сфері валютного регулювання та інвестицій. Сподіваємося, що робота ко-мітету дозволить більш якісно розібратися у галузі банків-ського та валютного законодавства, а також зробить адво-катуру ще більш сильною, незалежною та професійною

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Залучити широкі верстви населяння та популяризувати ААУ як громадську організацію з активною позицією
  • Спрямувати на налагодження тісної взаємодії з відповідними державними установами, які реалізують державну політику в сфері валютного контролю
  • Оперативно інформувати членів ААУ щодо основних змін чинного валютного законодавства та тенденцій розвитку державної політики у сфері валютного регулювання

  “Якщо розібратися в нинішній процедурі проведення валютних операцій, можна сміливо говорити про те, що валютне регулювання як було в Радянському Союзі, так нікуди й не пішло. Можливо, трохи перетворилося, оскільки ці операції все-таки більше не підпадають  під кримінальну статтю”. - Семен Ханін, керуючий партнер ЮК "Amber Law Company" 

   

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  Комітет ААУ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  Діана Козловська Діана Козловська

  Діана Козловська

  Голова комітету

  Адвокат, арбітражний керуючий, керуючий партнер LAW FIRM ELITE CONSULT GROUP

  Сергій ПРОТИВЕНЬ Сергій ПРОТИВЕНЬ

  Сергій ПРОТИВЕНЬ

  Співголова комітету

  Старший юрист Sayenko Kharenko

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  МЕТА: об‘єднання професіоналів для виявлення сучасних напрямків розвитку господарського права, модернізації професійних навичок, втілення новітніх можливостей розвитку.

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Підготовка та проведення освітніх заходів;
  • Прийняття участі в гармонізації та уніфікації норм низки чинних нормативних актів в сфері господарського права;
  • Підвищення ролі фахівців з господарського права та процесу під час проведення процедур у справах про банкрутство;
  • Співпраця з адвокатами в інших галузях права та професійним об‘єднанням антикризових менеджерів (арбітражних керуючих);

  ПЛАН РОБОТИ КОМІТЕТУ ААУ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА НА 2020 РІК:

  • Березень 2020-участь в сесії з господарського права на судовому форумі Аау;
  • Квітень 2020 - круглий стіл : напрямки модернізації господарського права та процесу;
  • Червень 2020 - круглий стіл : господарські спори під час проваджень у справі про банкрутство;
  • Жовтень 2020 - круглий стіл : зловживання процесуальними правами в господарського процесі.

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ЕТИКИ ТА ПРАВ АДВОКАТІВ

  Комітет ААУ З ЕТИКИ ТА ПРАВ АДВОКАТІВ

  Мета - розвиток неухильного дотримання прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Залучення до роботи членів ААУ
  • Ефективна взаємодія з іншими комітетами ААУ, Всеукраїнською профспілкою адвокатів, НААУ та іншими професійними організаціями
  • Проведення заходів у різних форматах з актуальних та гострих питань порушення прав адвокатів в Україні
  • Реагування на всі випадки порушення прав адвокатів шляхом звернення до відповідних органів, контроль за досудовим розслідуванням або перевіркою фактів порушень прав адвокатів
   

  НАПРЯМКИ РОБОТИ:

  • Законотворча діяльність щодо удосконалення законодавства в частині інструменту забезпечення дотримання прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності та в частині зміцнення авторитету адвокатури шляхом не допуску до професій осіб, які порушують законодавство
  • Публічні обговорення та висвітлення головних актуальних проблем, які призводять до порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, та механізмів запобігання, донесення інформації до суспільства
  • Публічні заходи та тренінги, направлені на запобігання порушенню прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

  “Корупція - системне явище в українському суспільстві, яке має бути визначене проблемою №1 на державному рівні.

  Рейдерство - не має займати якісь місця у переліку пріоритетів державних проблем, оскільки, розвиток бізнесу в Україні залежить від принципової позиції держави у захисті прав підприємців та гарантій їх безпеки” - зазначає Голова комітету.


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

  Віктор КОБИЛЯНСЬКИЙ Віктор КОБИЛЯНСЬКИЙ

  Віктор КОБИЛЯНСЬКИЙ

  ГОЛОВА КОМІТЕТУ

  Адвокат, партнер Crowe LF Ukraine

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  Комітет ААУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  Казанкіна Анастасія Казанкіна Анастасія

  Казанкіна Анастасія

  Голова Комітету

  Адвокат Патентно-юридичної Агенції "Дубинський та Ошарова"

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Максимально залучати представників бізнесу та нових членів  до участі у ініціативах та заходах Комітету.
  • Використовувати досвід зарубіжних колег, в тому числі членів комітетів INTA (International Trademark Association) для заходів Комітету та з метою вдосконалення галузі в Україні.
  • Сприяти професійному зростанню адвокатів у сфері інтелектуальної власності та патентних повірених, долучати їх  до роботи комітету.
  • Обговорювати та вирішувати дискусійні питання в інтелектуальній власності з представниками судової влади, інших гілок влади, наукової спільноти.

  Мета - розвиток права інтелектуальної власностів Україні

  ПЛАН РОБОТИ КОМІТЕТУ ААУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА 2020 РІК

  • Березень 2020 Круглий стіл на тему «Банальні» доменні спори»: чому не все так просто?»
  • Квітень 2020 Круглий стіл на тему «Споживач проти експерта: хто кого?»
  • Червень-липень 2020 Круглий стіл на тему «Проблемні аспекти розпорядження майновими правами інтелектуальної власності»
  • Вересень - жовтень 2020 Конференція з проблематики права інтелектуальної власності
  • Листопад 2020 Круглий стіл на тему «Знакові «інтелектуальні» спори 2020»

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ЗАХИСТУ ПРАВ АДВОКАТІВ ТА ГАРАНТІЙ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Комітет ААУ З ЗАХИСТУ ПРАВ АДВОКАТІВ ТА ГАРАНТІЙ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Олексій Шевчук Олексій Шевчук

  Олексій Шевчук

  Голова комітету

  Адвокат, керуючий партнер АО "Barristers"

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ЗАХИСТУ ПРАВ АДВОКАТІВ ТА ГАРАНТІЙ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Мета - захист та відновлення прав адвокатів, забезпечення дотримання гарантій адвокатської діяльності, авторитету адвокатури в державі та суспільстві.

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Організація та проведення заходів з актуальних питань захисту прав адвокатів та дотримання гарантій адвокатської діяльності;
  • Участь у розгляді пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань, що стосуються діяльності адвокатів та їх прав;
  • Обговорення дискусійних питань щодо захисту прав адвокатів з органами державної влади, науковою спільнотою;
  • Залучення нових членів до участі у заходах Комітету;
  • Співпраця з іншими Комітетами ААУ, вітчизняними та зарубіжними організаціями з метою проведення спільних заходів.
 • З FMCG & RETAIL

  Комітет ААУ З FMCG & RETAIL

  Ігор Крижановський Ігор Крижановський

  Ігор Крижановський

  Керуючий партнер TEFFI Law Firm, адвокат

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З FMCG & RETAIL

  Мета діяльності:

  1. Максимально ефективна реалізація регуляторних реформ, покращення умов ведення бізнесу в України та створення сприятливого середовища для залучення інвестицій
  2. Створення платформи для діалогу між адвокатами, юрисконсультами та представниками влади, громадянського суспільства з метою напрацювання конструктивних рішень у сфері FMCG and Retail.

  Стратегія роботи Комітету FMCG and Retail на 2020 рік

  Завдання Комітету:

  • Активна робота членів Комітету у форматі засідань
  • Сприяння та залучення професійної спільноти до процесів, пов’язаних з проведенням реформ у країні
  • Ініціювання законодавчих змін, покликаних сприяти покращенню бізнес середовища та залученню інвестицій
  • Проведення заходів, спрямованих на покращенні обізнаності спільноти щодо регулятивних питань, пов’язаних зі сферою FMCG and Retail
  • Реагування на законодавчі ініціативи у сфері FMCG and Retail, надання рекомендацій Комітетом щодо покращення чинних ініціатив
  • Проведення круглих столів для обговорення проблемних питань регулятивною політики в сфері FMCG and Retail
  • Напрацювання рекомендацій для юрисконсультів, задіяних у сфері FMCG and Retail, проведення майстер-класів і семінарів для підвищення професійного рівня
  • Побудова стійкого конструктивного діалогу з представниками влади з питань регуляторної політики у сфері FMCG and Retail
  • Побудова міжнародних відносин з представниками інших країн, обмін досвідом і залучення іноземних напрацювань для покращення регуляторної політики у сфері FMCG and Retail.

  “Для мене репутація — це те, що ти напрацьовуєш роками, а втратити можеш за одну секунду. Історія знає безліч таких випадків. Тому репутація для нас є цінністю, яку ми сповідуємо, над якою працюємо щохвилини незалежно від обставин”. Ігор Крижановський
   

  ПЛАН РОБОТИ КОМІТЕТУ ААУ З FMCG & RETAIL НА 2020 РІК:

  • Лютий 2020 Установче засідання Комітету (обговорення поточних питань діяльності та функціонування Комітету, визначення напрямків роботи та першочергових завдань Комітету на 2020 рік, формування робочих груп)
  • Березень 2020 Круглий стіл «Обговорення проблемних питань регулювання сфери FMCG & Retail» (залучення широкого кола фахівців зі сфери адвокатури, бізнесу, органів державної влади та місцевого самоврядування для обговорення пороблених питань і шляхів їх подолання)
  • Травень 2020 Організація зустрічі з представниками державної влади проведення зустрічі у форматі діалогу (питання – відповідь), донесення до органів державної влади позиції бізнесу з проблемних питань Вересень 2020 Круглий стіл «Податкові зміни та їх вплив на бізнес. Перші підсумки» (обговорення підсумків запровадженої судової реформи, виявлення проблемних питань і розробка шляхів їх подолання)
  • Листопад 2020 Засідання Комітету «Підсумки року» (підведення підсумків роботи в 2020 році, формування першочергових задач і напрямків діяльності на 2021 рік)

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

  Олена ПЕРЦОВА Олена ПЕРЦОВА

  Олена ПЕРЦОВА

  Голова комітету

  Адвокат, Радник ЮФ Aequo

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Популяризація ААУ як професійної платформи адвокатів
  • Створення однакового підходу адвокатів до питань корпоративного права з метою забезпечення єдності та стабільності судової практики 
  • Підвищення кваліфікації адвокатів в сфері корпоративного права
  • Підготовка та лобіювання профільних законопроектів, інші заходи щодо вдосконалення нормативно-правової бази в сфері корпоративного права

  “Сучасні реалії вимагають комплексних рішень для бізнесу. На сьогодні недостатньо бути хорошим юристом — потрібно бути надійним радником, який розуміє специфіку бізнесу та його потреби. Вірю, що глибока індустріальна експертиза команди Aequo у співпраці з нашою командою будуть затребувані серед клієнтів і допоможуть їм ефективніше приймати нові виклики” - Олена Перцова, Голова Комітету.

  “Питання належного врегулювання корпоративних відносин та наявність усталеної правозастосовної практики є критичним задля нормального функціонування бізнесу в Україні, а також залучення нових інвестицій. Тому метою комітету є залучення до роботи найкращих представників спільноти, які готові ділитися практичним досвідом та впливати на розвиток практики” - Олена Перцова, Голова Комітету.

  ПЛАН РОБОТИ КОМІТЕТУ ААУ З КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА НА 2020 РІК:

  • I квартал 2020 - Зустріч із радником АРМА Володимиром Павленко для обговорення питань, пов’язаних із управлінням арештованими корпоративними правами;
  • II квартал 2020- Професійна дискусія для обговорення тенденцій розвитку судової практики з розгляду корпоративних спорів;
  • III квартал 2020- Професійна дискусія на предмет нової судової практики, пов’язаної із правозастосуванням ЗУ «Про ТОВ та ТДВ»;
  • IV квартал 2020- Обговорення корпоративних питань на A2B Forum: Захист бізнесу;


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  Комітет ААУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  Тарас Пошиванюк Тарас Пошиванюк

  Тарас Пошиванюк

  Голова комітету

  Адвокат, партнер АО «EQUITY»

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ

  • Проведення інформаційно-освітніх заходів,  круглих столів, семінарів для адвокатів з метою покращення рівня правової допомоги в Україні.
  • Проведення освітніх заходів для підвищення кваліфікації адвокатів  в кримінальному процесіпроведення заходів щодо обміну практичним досвідом між адвокатами в сфері кримінального права та процесу.
  • Взаємодія з правоохоронними органами та суддівським корпусомпроведення спільних заходів для обміну інформацією та практичним досвідом з метою донесення до кожного учасника кримінального процесу актуальних проблем кримінального провадження знаходження діалогу щодо неприпустимості порушення норм чинного законодавства України щодо прав захисників у кримінальних провадженнях з боку правоохоронних органів (ГПУ, САП, НАБУ, НПУ, СБУ та ін.).
  • Розробка спільних інструкцій по взаємодії в кримінальному процесі, спрямованих на взаємоповагу прав та обов’язків всіх сторін та захист прав людини обмін практичним досвідом застосування законодавства під час судового розгляду та під час досудового розслідування.
  • Співпраця з міжнародними професійними організаціямиперейняття їх досвіду та налагодження комунікації щодо застосування міжнародного права в кримінальному процесі (Європейського парламенту та Європейської комісії, міжнародних об’єднань адвокатів ADR Institute of Canada, Inc., American Bar Association, International Bar  Association, CCBE, Council of Barsand Law Societies of Europe та інші).
  • Співпраця із законодавчими органамиправова експертиза законопроектів в сфері кримінального права та процесу надання правових висновківучасть в робочих групах.
  • Взаємодія з допоміжними у кримінальному процесі організаціями: співпраця з експертними установами співпраця з спеціалістами, яких залучають до кримінального процесу співпраця з профільними науковими та освітніми закладами.
  • Аналітична робота щодо основних практичних моментів  в кримінальному праві та кримінальному процесі
  • Участь в організації  заходів, спрямованих на розвиток практичних знань адвокатів в кримінальному праві та процесі.

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • ПІДКОМІТЕТ ААУ ІЗ ЗАХИСТУ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ КОМІТЕТУ ААУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  Комітет ААУ ПІДКОМІТЕТ ААУ ІЗ ЗАХИСТУ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ КОМІТЕТУ ААУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  Людмила Куса Людмила Куса

  Людмила Куса

  Голова підкомітету

  Адвокатка, керівниця практики вирішення спорів АО «ГРЕЙСЕРС»

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  ПІДКОМІТЕТ ААУ ІЗ ЗАХИСТУ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ КОМІТЕТУ ААУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  МЕТА - спрямувати свій багаторічний досвід і величезну енергію на покращення діяльності адвокатури у сфері правосуддя.


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З МЕДІАПРАВА ТА ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ

  Комітет ААУ З МЕДІАПРАВА ТА ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ

  Олена Адамантіс Олена Адамантіс

  Олена Адамантіс

  Голова комітету

  PR, GR -менеджер, юрист з питань захисту ділової репутації


  1. Залучення адвокатів- фахівців у галузі медіаправа до роботи Комітету. Формування керівного складу Комітету та його членів. 
  2. Налагодження зв’ язків та комунікації із аналогічними комітетами профільних Асоціацій, державних та недержавних структур, ВНЗ та проведення заходів, спрямованих на просвітництво у питаннях, пов’язаних із застосуванням медіаправа та захистом честі, гідності та ділової репутації у ЗМІ.
  3. Організація та проведення круглих столів, семінарів, вебінарів, В2В у рамках конференцій, шкіл з медіаправа та інших навчальних заходів під егідою ААУ.
  4. Запровадження співпраці із іноземними структурами та інституціями, що здійснюють захист у ЗМІ осіб та структур, що постраждали від інформаційних атак, а також налагодження співпраці із Асоціаціями адвокатів різник країн світу з метою обміну досвідом у сфері захисту інформаційних форматів. 
  5. Взаємодія із центральними органами влади, розробка та направлення їм пропозицій щодо покращення законодавчої бази у сфері медіаправа та захисту честі, гідності та ділової репутації. 
  6. Популяризація діяльності Комітету ААУ та сприяння залученню нових членів в ААУ. 
  7. Проведення заходів із залученням українських та іноземних фахівців з риторики та управління репутацією для членів ААУ. 
  8. Залучення представників ЗМІ до роботи комітету та проведення для них заходів, спрямованих на навчання по профільним тематикам. 
  9. Створення в рамках ААУ «Школи спікера» в рамках якої буде проходити навчання адвокатів спілкуванню зі ЗМІ, написанню матеріалів для юридичних та ділових,  публічних видань, PR та GR стратегіям.  


  ЦІЛІ КОМІТЕТУ

  • напрацювання стратегій захисту честі, гідності та ділової репутації, вдосконалення законодавства у сфері медіаправа
  • Дослідження проблем, з якими стикаються учасники процесу при здійсненні захисту прав та законних інтересів публічних осіб, порушених у ЗМІ.
  • Внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавчої бази у сфері медіаправа та захисту прав та законних інтересів осіб, порушених ЗМІ.

   

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З МІЖНАРОДНОГО АРБІТРАЖУ

  Комітет ААУ З МІЖНАРОДНОГО АРБІТРАЖУ

  Амінат Сулейманова Амінат Сулейманова

  Амінат Сулейманова

  Голова комітету

  Адвокатка, керуюча партнерка ЮК «AGA Partners»

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З МІЖНАРОДНОГО АРБІТРАЖУ

  Мета - розвиток міжнародного комерційного арбітра¬жу, медіації, експертизи та системи альтернативного врегулювання спорів в Україні.

  ЗАВДАННЯ

  • Забезпечення ефективного застосування норм міжнародного законодавства у сфері регулювання міжнародних економічних відносин та вирішення міжнародних комерційних спорів Удосконалення українського законодавства у сфері альтернативного врегулювання спорів та приведення його у відповідність до міжнародно-правових стандартів.
  • Участь адвокатської спільноти у поширенні та формуванні стратегії розвитку міжнародного арбітражу, як ефективного способу вирішення комерційних спорів.
  • З’ясування акгуальних проблемних питань у вирішенні арбітражних спорів, а також спорах пов’язаних з визнанням та виконанням арбітражних рішень в Україні.
  • Участь адвокатської спільноти у розробці та підготовці необхідних законодавчих ініціатив для сфери міжнародного арбітражу.
  • Залучення до роботи Комітету фахівців у сфері міжнародного арбітражу.
  • Організація та проведення професійних заходів стосовно міжнародного арбітражу. Співпраця з іншими Комітетами ААУ, вітчизняними та зарубіжними організаціями з метою проведення спільних заходів.

  ПЛАН РОБОТИ КОМІТЕТУ ААУ З МІЖНАРОДНОГО АРБІТРАЖУ НА 2021 РІК
  Пріоритетні напрямки розвитку роботи Комітету:
  • Проведення масштабних заходів з залученням інших комітетів ААУ для всебічного охоплення актуальних питань у сфері альтернативних вирішень спорів.
  • Співпраця з органами державної влади та участь представників комітетів у складі робочих груп щодо розробки законопроектів та нормативних актів у сфері міжнародного арбітражу.
  • Налагодження активної співпраці з міжнародними арбітражними асоціаціями у форматі проведення спільних заходів.
  • Залучення членів комітету до активної участі у його роботі шляхом використання on-line ресурсів (Facebook) та шляхом проведення неофіційних заходів з метою знайомства та встановлення колегіального спілкування.
  • Створення дайджесту Комітету, в якому будуть розміщені новини комітету, анонси, статті на актуальні теми, буде наводитись огляд міжнародних новин, релевантних для юристів, практикуючих в галузі.
  • Організація та проведення семінарів, круглих столів з залученням до участі починаючих адвокатів та студентів з метою популяризації міжнародного арбітражу та поширення знань про альтернативні методи вирішення спорів.

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З МИТНОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З МИТНОГО ПРАВА

  Герман Тасліцький Герман Тасліцький

  Герман Тасліцький

  Голова комітету

  Адвокат, сертифікований оцінювач, Віце-президент Спілки орендарів і підприємців України, Член Громадської ради при Міністерстві фінансів України, досвід роботи з митними органами понад 25 років

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З МИТНОГО ПРАВА
  МЕТА - розвиток митного права в Україні, розширення кола адвокатів, які спеціалізуються в правовому супроводі міжнародної торгівлі та митному законодавстві.

  “Митне право є достатньо унікальним, адже воно залежить від регулювання міжнародної торгівлі та міжнародних відносин між країнами. Стільки міжнародних зобов’язань, принципів та практик, закладених у Митному кодексі України, не має жодний інший кодекс”.
                                                                                               Герман Тасліцький, “Юридична Газета”

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  1. Збезпечення єдності правозастосування митного законодавства;
  2. часть адвокатів в нормотворчої роботі задля забезпечення якісного, відповідаючого міжнародним стандартам митного законодавства;
  3. Підвищення якості судового процесу в спорах з митними органами, популяризація сфери митного права серед студентів вищих навчальних закладів;

  КОРОТКЕ РЕЗЮМЕ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ:

  1.  Важливим напрямком діяльності Митного комітету ААУ його члени вважать розвиток професійного середовища спеціалістів з митного права;
  2.  Обмін досвідом, запровадження єдиних принципів правозастосування митного законодавства. Розвиток митного права, як окремої галузі права; 

  ПЛАН РОБОТИ КОМІТЕТУ ААУ З МИТНОГО ПРАВА НА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ:

  Лютий 2020  - Круглий стіл «Новації митного законодавства 2020», Новий Інкотермс 2020
  Квітень 2020 - Форум LAW & TRADE 2020
  Червень 2020 - Круглий стіл присвячений запровадженню інституту Авторизованого економічного оператора (АЕО). Правове регулювання. Місце адвоката в процедурі отримання клієнтом статусу АЕО

  “На мою думку, цікавий напрямок розвитку юридичних, консалтингових послуг у митному праві спостерігатиметься у сфері перевірки зовнішньоекономічної діяльності підприємств, правової підтримки експортерів у процесі виходу на міжнародні ринки та структурування бізнесу”.

                                                                                   Герман Тасліцький, “Юридична Газета”


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З МОРСЬКОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З МОРСЬКОГО ПРАВА

  Юрій СЕРГЄЄВ Юрій СЕРГЄЄВ

  Юрій СЕРГЄЄВ

  Голова комітету

  Адвокат, член Ради адвокатів Одеської області, к.ю.н., доцент кафедри морського та митного права Національного університету “Одеська юридична академія”, Керуючий партнер ТОВ “Юридичне бюро Сергєєвих”

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З МОРСЬКОГО ПРАВА

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Залучення адвокатів - фахівців у галузі морського права до роботи Комітету. 
  • Формування керівного складу та команди Комітету 
  • Налагодження та поглиблення активної комунікації з іншими комітетами Асоціації адвокатів України, 
  • а також із відповідними комітетами Рад адвокатів регіонів та асоціацій правників, закладами вищої освіти України, проведення спільних заходів із залученням спеціалістів у галузі морського транспорту
  • Організація та проведення круглих столів, семінарів, конференцій та інших заходів, присвячених актуальній проблематіці у сфері морського права під егідою ААУ
  • Розвиток співпраці з Міжнародним морськім університетом (WMU), Міжнародним інститутом з морського права (IMLI), міжна-родними організаціями (IMO, ITF, ILO та ін.) з метою отримання та наступного використання досвіду при вирішенні актуальних питань або нагальних проблем, що виникають у сфері морського права  та у галузі морського транспорту
  • Підготовка та направлення звернень, клопотань та пропозицій  до органів державної влади, що формують та забезпечують реалізацію державної політики у сфері морського транспорту з метою вдосконалення чинного законодавства
  • Участь у збиранні, аналізі, наданні коментарів та роз’яснень щодо чинного законодавства України у галузі морського транспорту та судової практики, а також їх поширення за допомогою ЗМІ та мережі Інтернет
  • Організація та сприяння проведенню щорічної Всеукраїнської школи з морського права серед студентів та курсантів закладів вищої освіти України
  • Популяризація діяльності Комітету та ААУ в цілому, сприяння залученню до ААУ нових членів, у тому числі через офіційні сторінки в мережі Інтернет, Facebook, ЗМІ

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

  Комітет ААУ З МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

  Валерій Буняк Валерій Буняк

  Валерій Буняк

  Керуючий партнер, адвокат BSB Partners

  ПЛАН РОБОТИ КОМІТЕТУ ААУ З FMCG & RETAIL НА 2020 РІК:

  • До 01.03.2020 Зустріч-знайомство учасників комітету. «Чи діє міжнародний механізм захисту прав? Декілька прикладів»
  • Кінець лютого 2020 Круглий стіл «Кримінальне право та Європейська конвенція з прав людини. Питання, актуальні для України»
  • Початок квітня 2020 Порушення розумних строків розгляду кримінальних справ. Чи є вихід?
  • Кінець вересня 2020 «Бурмич проти України»: чи відбулося за три роки просування в виконанні рішення ЄСПЛ?
  • Початок грудня 2020 Підсумки року: Обговорення цікавих кейсів за рік

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З НЕРУХОМОСТІ ТА БУДІВНИЦТВА

  Комітет ААУ З НЕРУХОМОСТІ ТА БУДІВНИЦТВА

  Євгеній ДЄДОВ Євгеній ДЄДОВ

  Євгеній ДЄДОВ

  Голова комітету

  Адвокат, керуючий партнер АО «ЮРІСВЕСТ»

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З НЕРУХОМОСТІ ТА БУДІВНИЦТВА  

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Участь адвокатської спільноти у формуванні стратегії розвитку сфери нерухомості та будівництва в Україні.
  • Участь адвокатської спільноти у діалозі з представниками усіх гілок влади з метою розвитку сфери нерухомості та будівництва.
  • З’ясування проблемних питань у сфері нерухомості та будівництва, а також винесення їх на обговорення задля пошуку шляхів їх вирішенняЗалучення до роботи Комітету фахівців у сфері нерухомості та будівництва.
  • Участь адвокатської спільноти у підготовці та просуванні необхідних для сфери нерухомості та будівництва законодавчих ініціатив.
  • Участь адвокатської спільноти в організованих Комітетом  та/або за його участю професійних заходах у сфері нерухомості  та будівництва.
  • Співпраця з іншими комітетами ААУ та іншими вітчизняними  та зарубіжними громадськими організаціями з метою проведення спільних заходів.


   

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ПИТАНЬ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

  Комітет ААУ З ПИТАНЬ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

  МЕТА КОМІТЕТУ

  Основною метою створення та роботи Комітету є сприяння професійному розвитку та набуття компетентності членами Асоціації адвокатів України у сфері захисту прав людини та питань верховенства права з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів, розвитку правової держави. 
   

  ЦІЛІ КОМІТЕТУ

  • Збір, вивчення, аналіз, узагальнення та розповсюдження актуальної інформації з питань верховенства права та у сфері захисту прав людини, у тому числі в якості та доступності нормативно - правових актів, судової практики національних судів, Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини. 
  • Розробка спільного алгоритму дій адвокатського професійного середовища з органами судової влади, органами прокуратури, нотаріату, органами державної влади та управління тощо у сфері захисту прав людини та з питань верховенства права. 
  • Напрацювання практичних рекомендацій, внесення пропозицій, здійснення ініціатив з метою вдосконалення, систематизації, адаптації існуючих механізмів захисту прав людини та чинного законодавства до загальновизнаних принципів та міжнародно-правових стандартів. 

   

  ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ ЗАВДАНЬ

  • Забезпечення регулярного обміну знаннями та практичним досвідом в адвокатському середовищі.
  • Організація та проведення різноманітних освітніх, інформаційних заходів з метою передачі професійних знань у сфері виборчого процесу.
  • Співпраця зі ЗМІ відповідно до напрямків роботи Комітету. 
  • Участь у законотворчій діяльності з профільних питань роботи Комітету.

   

  ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2019 РІК

  • Проведення круглих столів, конференцій, семінарів за участю членів комітету, адвокатів, прокурорів, суддів щодо вивчення практичної реалізації принципу верховенства права під час розгляду судами різноманітних спорів, 
  • Захід спільно з Новою політичною генерацією України на тему: «Дотримання принцип верховенства права під час розбудови правової держави»
  • Травень 2019 року – червень 2019 року – зробити окрему сесію у щорічному форумі з публічного права, що буде присвячені саме практичним аспектам дотримання принципу верховенства права і прав людини під час розгляду судами цивільних, адміністративних і господарських справ.

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ, АКТИВІВ ТА ПРАВ ІНВЕСТОРІВ

  Комітет ААУ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ, АКТИВІВ ТА ПРАВ ІНВЕСТОРІВ

  Олег ВДОВИЧЕН Олег ВДОВИЧЕН

  Олег ВДОВИЧЕН

  Голова комітету

  Адвокат, керуючий партнер АО «Вдовичен та партнери», сертифікований експерт Національної асоціації адвокатів України, член правління ААУ, член правління комітету з питань податкового та митного права Асоціації правників України,член ГР при ДФС України

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ, АКТИВІВ ТА ПРАВ ІНВЕСТОРІВ

  Мета - розвиток та зміцнення ролі адвокатури для захисту бізнесу в Україні

  НАПРЯМКИ РОБОТИ ТА ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ З КОМІТЕТОМ:

  • Проведення круглих-столів, бізнес-сніданків, зустрічей та інших заходів для адвокатів та представників бізнесу
  • Обговорення та сприяння оперативного вирішення практичних проблемних питань захисту бізнесу
  • Налагодження ефективного діалогу та залучення до роботи комітету представників державних органів та бізнесу
  • Вироблення правових пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері захисту бізнесу та участь у нормотворчій діяльності
  • Висвітлення проблемних питань захисту бізнесу у ділових та фахових виданнях України


  ЦІЛІ КОМІТЕТУ:

  • Об’єднання на одній платформі адвокатів з метою професійного розвитку та обміну досвідом у питаннях захисту бізнесу
  • Покращення рівня надання правової допомоги у сфері захисту бізнесу
  • Сприяння підвищенню правової культури серед представників бізнес-середовища
  • Популяризація ААУ як надійного помічника адвоката у професійній діяльності

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ПОДАТКОВОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З ПОДАТКОВОГО ПРАВА

  Олег ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Олег ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

  Олег ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

  Голова комітету

  Адвокат, партнер ID Legal Group, професійний юрист-практик, член ГР при ДФС України

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ПОДАТКОВОГО ПРАВА

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Розвиток ВГО Асоціація адвокатів України як ефективного комунікатора між бізнесом та контролюючими і правоохоронними органами.
  • Створення дієвої платформи, яка об’єднає  не лише адвокатів у галузі податкового права, а й аудиторів, бухгалтерів, економістів які залучені чи практикують та консультують в напрямку податкового права. 
  • Залучення до платформи представників бізнесу (аудиторів, бухгалтерів, економістів і т.д.).

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ПРАВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

  Комітет ААУ З ПРАВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

  Радмила ГРЕВЦОВА Радмила ГРЕВЦОВА

  Радмила ГРЕВЦОВА

  Голова комітету

  Адвокат з 18-річним стажем юридичної практики у галузі охорони здоров’я, к.ю.н., доцент, громадський діяч, член Ради Директорів Всесвітньої асоціації медичного права

  Максим Баришніков Максим Баришніков

  Максим Баришніков

  ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУ

  Адвокат, партнер юридичної компанії «Бі Кей Бі»

  Руслан Совершенний Руслан Совершенний

  Руслан Совершенний

  ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУ

  Авдокат, керуючий партнер АО «Адвокатська фірма «Статус»

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ПРАВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

  Місія - розвиватися і розвивати медичне і фармацев- тичне право, менеджмент в охороні здоров’я та право громадського здоров’я.

  Комітет створений для обміну знаннями і практичним досвідом між адвокатами, взаємодії з юрисконсультами, медичними і фармацевтичними працівниками, керівниками закладів здоров’я, представниками влади, бізнесу, науки та громадянського суспільства, а також для ініціювання і підтримки необхідних змін у царинах права і охорони здоров’я.

  Комітет – це команда провідних адвокатів України у сфері медичного і фармацевтичного права та суміжних галузях практики.
  Троє з членів комітету (Руслан Совершенний, Дмитро Майстро, Радмила Гревцова) стали переможцями професійного конкурсу ААУ «Адвокат року – 2018» у практиці «Медичне і фармацевтичне право»,  а Радмила Гревцова – першим переможцем у цій номінації в 2017 році. 

  Серед членів Комітету – адвокати – визнані фахівці у медичному та дотичних галузях права (інформаційному, сімейному, трудовому тощо).


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З СІМЕЙНОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З СІМЕЙНОГО ПРАВА

  Таїсія Білоцька Таїсія Білоцька

  Таїсія Білоцька

  Заступниця голови комітету

  Адвокатка, бізнес-партнерка АО «ЮСКУТУМ»

  Віталій СОБКОВИЧ Віталій СОБКОВИЧ

  Віталій СОБКОВИЧ

  Голова комітету

  Адвокат, партнер ЮК «Альянс правових сил»

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З СІМЕЙНОГО ПРАВА

  Мета - об’єднання та професійне вдосконалення адвокатів в галузі сімейного права. Підвищення рівня надання правової допомоги в сімейно-правовій сфері

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Обмін досвідом адвокатів, практикуючих в галузі сімейного права.
  • Сприяння позитивним змінам в сімейному законодавстві, судовій практиці та сприяння розвитку сімейної медіації.
  • Організація та проведення круглих столів, семінарів та інших інформаційно-освітніх заходів щомісяця.
  • Популяризація ААУ як адвокатської організації в галузі сімейного права.
  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

 • ЗІ СПАДКОВОГО ПРАВА ТА СПАДКОВОГО ПЛАНУВАННЯ

  Комітет ААУ ЗІ СПАДКОВОГО ПРАВА ТА СПАДКОВОГО ПЛАНУВАННЯ

  ПЛАН РОБОТИ КОМІТЕТУ З СПАДКОВОГО ПРАВА ТА СПАДКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА 2019 РІК

  Квітень 2019 – Організаційне засідання Комітету.
  Квітень 2019 – Робоча зустріч Комітету з представниками Міністерства Юстиції по питанням вдосконалення спадкового законодавства та участі у програмі МЮ "Маєш право" (популяризація ідеї спадкового планування)
  Травень 2019 – Круглий стіл на тему "Спадкування корпоративних прав".
  Червень 2019 – Круглий стіл з нотаріусами на тему "Секретний заповіт: проблеми при використанні".
  Липень 2019 – Організація заходу спільно з Нотаріальною палатою по проблематиці спадкового права.
  Серпень 2019 – Запуск проекту "Бліц з спадкового права" (серія відео бліц-інтерв’ю членів Комітету)
  Вересень 2019 – Круглий стіл на тему "Відкриття спадщини: практичні проблеми з пошуку спадкового майна"
  Жовтень 2019 – Зустріч з нотаріусами. Обговорення проблем юридичних дефектів заповітів.
  Листопад 2019 – Зустріч членів Комітету з діловою пресою "Дарувати чи заповідати"
  Грудень 2019 – Засідання комітету по підведенню підсумків роботи за рік і затвердження плану роботи на наступний рік.
  Грудень 2019 – Круглий стіл " Практичні проблеми пошуку спадкоємців".


  Теми та дати проведення заходів можуть бути змінені/доповнені у зв’язку зі зміною актуальності тієї чи іншої теми на дату проведення заходу чи у зв’язку з появою нових більш актуальних тем.
  "Згуртувавшись, ми зможемо провадити активну роботу як по поширенню навиків та знань серед адвокатської спільноти, так і по просуванню ідей необхідності спадкового планування серед різних верств населення, що в свою чергу, призведе до поширення клієнтської бази для всіх адвокатів України", - зазначає пан Онуфрієнко.


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

  Комітет ААУ З СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ  

  МІСІЯ - розвиток судово-експертної діяльності в Україні, поширення знань про судову експертизу серед адвокатської спільноти, розвиток міжнародної співпраці в сфері експертизи

  ЦІЛІ КОМІТЕТУ

  • Об’єднання на одній платформі адвокатів з налагодження професійного діалогу між адвокатами та експертами стосовно розвитку та застосування судової експертизи в Україні
  • Сприяння застосуванню в Україні європейського досвіду у сфері проведення експертиз та експертних досліджень
  • Сприяння підвищенню обізнаності адвокатів з судової експертизи та особливості її проведення
  • Популяризація застосування експертизи при вирішення спорів як на етапі судового провадження, так і на етапі досудового вирішення спору.
  • Впровадження в Україні практики застосування міжнародної комплексної експертизи в судовому провадженні


  ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА МАЙБУТНІХ ЗАХОДАХ КОМІТЕТУ

  • Особливості застосування міжнародної експертизи у судовому провадженні в Україні: досвід та перспективи
  • Експертна медіація. Чи може експерт бути арбітром?
  • Судова експертиза та особливості її призначення в рамках судового провадження
  • Судова експертиза та арбітраж: практика призначення та проведення експертизи в рамках арбітражного розгляду справи

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

  Комітет ААУ З СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

  Микола КОВАЛЬЧУК Микола КОВАЛЬЧУК

  Микола КОВАЛЬЧУК

  Заступник голови комітету

  Адвокат, арбітражний керуючий, старший партнер ЮК «L.I.Group»

  Олег МАЛІНЕВСЬКИЙ Олег МАЛІНЕВСЬКИЙ

  Олег МАЛІНЕВСЬКИЙ

  Голова комітету

  Адвокат, партнер ЮК EQUITY, член Дисциплінарної палати КДКА Київської області

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

  Мета - відстоювання інтересів та забезпечення сталого розвитку адвокатури як ключового інституту в системі правосуддя

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Адвокатура та членство: сприяння впровадженню кращих світо-вих стандартів адвокатської професії, а також розробка вітчизня-них «рецептів» високопрофесійної, 
  • самоврядної адвокатури.
  • Законотворчий процес: створення робочих груп щодо законо-проектної роботи та відновлення практики підготовки Комітетом власних законопроектів.
  • Наука: залучення до участі у заходах Комітету представників кра-щих юридичних шкіл України та організація проведення спільних заходів з вищими навчальними закладами.
  • Суд та державні органи: взаємодія з представниками суддівсько-го корпусу – ініціювання спільних аналітичних коментарів суддів та адвокатів щодо постанов пленумів ВС,
  • підготовка пропозицій щодо внесення змін до процесуального законодавства, та інше .
  • Міжнародне співробітництво: співпраця з міжнародними профе-сійними організаціями адвокатів та юристів та аналіз іноземного досвіду з реформування судової системи,  
  • в тому числі судової адвокатури.


  ЦІЛІ КОМІТЕТУ:

  • Підвищення професійних стандартів адвокатури, її авторитету та ролі в судово-правовій системі
  • Відновлення у суспільства та бізнесу довіри до судової влади та пов’язаних інституцій
  • Формування ефективного та сучасного процесуального законодавства відповідно до найвищих світових стандартів
  • Створення незалежного всеохоплюючого дискусійного майданчика для юридичної спільноти, яка має практичний інтерес до сфери правосуддя та судової адвокатури
  • Підвищення ролі Комітету як незалежного недержавного учасника процесів державотворення  у сфері правосуддя та судової адвокатури

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • ПІДКОМІТЕТ З СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

  Комітет ААУ ПІДКОМІТЕТ З СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

  Микола Ковальчук Микола Ковальчук

  Микола Ковальчук

  Голова Підкомітету

  Старший партнер ЮК L.I. Group.


  ЗАВДАННЯ ПІДКОМІТЕТУ:
  - Адвокатура та членство: сприяння впровадженню кращих світо-вих стандартів адвокатської професії, а також розробка вітчизня-них «рецептів» високопрофесійної,
  самоврядної адвокатури.
  - Законотворчий процес: створення робочих груп щодо законо-проектної роботи та відновлення практики підготовки Комітетом власних законопроектів.
  - Наука: залучення до участі у заходах Комітету представників кра-щих юридичних шкіл України та організація проведення спільних заходів з вищими навчальними закладами.
  - Суд та державні органи: взаємодія з представниками суддівсько-го корпусу – ініціювання спільних аналітичних коментарів суддів та адвокатів щодо постанов пленумів ВС,
  підготовка пропозицій щодо внесення змін до процесуального законодавства, та інше .
  - Міжнародне співробітництво: співпраця з міжнародними профе-сійними організаціями адвокатів та юристів та аналіз іноземного досвіду з реформування судової системи,  
  в тому числі судової адвокатури.

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07
 • З ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ

  Комітет ААУ З ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ

  Володимир Віхляєв Володимир Віхляєв

  Володимир Віхляєв

  Адвокат, проректор з правової роботи, головний юрисконсульт ректорату Класичного приватного університету, Адвокат року 2019, член Науково-експертної ради ААУ

  Мета - підвищення якості юридичної освіти в Україні та приведення її у відповідність до найвищих світових стандартів

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Сприяння підвищенню рівня професійної підготовки майбутніх адвокатів на етапі здобуття вищої юридичної освіти, в т.ч. шляхом залучення студентів до практичної юридичної роботи.
  • Багатопрофільна співпраця із закладами вищої освіти (зокрема, на базі Класичного приватного університету, створення та впровадження спільних проектів, програм, заходів для майбутніх і молодих адвокатів).
  • Посилення авторитету та популярності адвокатської професії серед студентів-правників, проведення з цією метою профорієнтаційних і мотиваційних зустрічей.
  • Сприяння проходженню адвокатської практики студентами-правниками та допомога в роботі студентських юридичних клінік, студій молодого адвоката тощо.
  • Активізація участі адвокатів в академічному житті: наукові конференції, круглі столи, публікації, рецензування, опонування, викладання (цілих курсів чи разово) тощо.
  • Інформування фахівців і громадськість про новини, тенденції та проблеми розвитку юридичної освіти в Україні тощо.

  ПЛАН РОБОТИ КОМІТЕТУ ААУ З ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ НА 2020 РІК в Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя)

  • 6-7 березня Міжнародна науково-практична конференція «Державне і муніципальне управління: теорія, методологія, практика»
  • 24-25 квітня Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичний аналіз та наукові дослідження юридичної науки у ХХІ столітті»
  • 8-9 травня Міжнародна науково-практична конференція «Державне управління в Україні: виклики та перспективи»
  • 26-27 червня Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні науки: проблеми та перспективи»
  • 21-22 серпня Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах»
  • Жовтень 2020 Круглий стіл з проблематики земельної реформи 1
  • 1 листопада XXVІIІ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених «НАУКА І ВИЩА ОСВІТА»
  • ​​​​​​​25-26 грудня Міжнародна науково-практична конференція «Напрями вдосконалення механізмів державного управління в умовах сучасних реформаційних процесів»

  “Юридична освітня політика є фундаментом правової держави. Тому головна наша задача – сприяти закладенню якісного фундаменту, адже від цього залежатиме стійкість і довговічність нашого спільного будинку «Україна”.
  ​​​​​​​Володимир Віхляєв

   

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ЕКОГОЛОГІЧНОГО ПРАВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ

  Комітет ААУ З ЕКОГОЛОГІЧНОГО ПРАВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ

  Павло Куфтирєв Павло Куфтирєв

  Павло Куфтирєв

  Голова комітету

  Адвокат, к.ю.н., керуючий партнер «ЮК «Greco», заступник Голови робочої групи Верховної Ради України з розробки законопроектів про народовладдя.

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ЕКОГОЛОГІЧНОГО ПРАВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ

  МЕТА - об’єднання адвокатів, які практикують у галузі екологічного та енергетичного права задля професійного спілкування й обміну досвідом та підвищення кваліфікаційного рівня.

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Обмін досвідом шляхом інтерактивного спілкування адвокатів, які практикують в галузі екологічного та енергетичного права;
  • Узагальнення та внесення пропозицій суб’єктам законодавчої ініціативи щодо удосконалення екологічного законодавства та нормативного регулювання енергетики;
  • Організація різноманітних форм професійної комунікації практикуючих юристів (семінарів, круглих столів, форумів, зустрічей з основними гравцями ринку, тощо);
  • Просування ААУ, як основного інтелектуального осередку серед самоврядних організацій адвокатури України

  ПЛАН РОБОТИ КОМІТЕТУ ААУ З ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА І ЕНЕРГЕТИКИ НА 2020 РІК:

  • Березень 2020- Організація і проведення бутік-конференції з тематики екологічного права в рамках Судового Форуму ААУ;
  • Квітень 2020- Семінар з питань адвокатського представництва інтересів клієнтів під час здійснення форм екологічного контролю за участі керівництва Держекоінспекції;
  • Травень 2020- Круглий стіл з тематики особливостей участі адвоката у представництві інтересів бізнесу у сфері промислової екологічної безпеки (у колаборації з юридичними службами великих промислових підприємств);
  • Жовтень 2020- Конференція з проблематики становлення і розвитку енергетичного права в Україні (у колаборації з академічними установами та Міненерго);
  • Листопад 2020- Круглий стіл щодо підсумків річниці дії законодавства про ОВД (за участі представників департаменту ОВД Міністерства);
  • Протягом року - Участь і підтримка всіх заходів ААУ формат яких дає можливість організації окремої секції/панелі з екологічного та енергетичного права

  “Сучасне екологічне право розвинених країн є найбільш рельєфним прикладом реалізації ідеї державно-приватного партнерства. Саме у царині екологічного права набуває повноти і значущості синергія публічних інтересів суспільства та приватних інтересів великого бізнесу, адже бізнес не може існувати поза межами суспільства, а суспільство вимагає безпечних, якісних та сприятливих умов для свого розвитку. Новим трендом розвитку екологічного законодавства стає не суцільна заборона будь-якого економічного зростання, а знаходження компромісів між бізнесом та охороною довкілля."

  Павло Куфтирєв


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З МЕДІАЦІЇ

  Комітет ААУ З МЕДІАЦІЇ

  Олег Горецький Олег Горецький

  Олег Горецький

  Голова комітету

  Керуючий партнер Юридичної фірми «Горецький &
  партнери», к.ю.н. (доктор філософії у сфері права)
  Адвокат-медіатор

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З МЕДІАЦІЇ

  Мета – вдосконалення процедури медіації в українському законодавстві, розроблення та подання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів, а також покращення взаємовідносин між інститутом медіації та судовою системою.

  Завдання комітету:

  • розробити новий проект Закону України «Про медіацію», з урахуванням минулих проектів, досвіду адвокатів-медіаторів, пропозицій суддів;
  • розробка вимог до особи медіатора;
  • визначення строків вирішення спору за участю медіатор;
  • розробка істотних умов медіаційної угоди, а також запровадження порядку їх виконання;
  • встановлення відповідальності сторін за невиконання медіаційної угоди;
  • внесення змін до Цивільного процесуального кодексу  України,  Господарського процесуального кодексу України, зокрема, щодо можливості застосування медіації при вирішенні спору;
  • створити школу медіації при ААУ, на базі якої буде проводитися низка заходів із участю іноземних партнерів;
  • розроблення нормативного документу, який буде визначати умови та порядок отримання відповідного свідоцтва особами, які мають намір здійснювати діяльність медіатора.

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З IT ПРАВА

  Комітет ААУ З IT ПРАВА

  Дерлюк Олег Дерлюк Олег

  Дерлюк Олег

  Голова Комітету

  Керуючий партнер Stron ЮФ

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З IT ПРАВА

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З МАРКЕТИНГУ ТА РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

  Комітет ААУ З МАРКЕТИНГУ ТА РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

  Глущенко Анастасія Глущенко Анастасія

  Глущенко Анастасія

  Голова Комітету

  Засновниця та CEO Stasy Passion — агентства
  стратегічного маркетингу

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З МАРКЕТИНГУ ТА РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ Завдяки понад 8 рокам досвіду в громадській діяльності та розвитку юридичного
  бізнесу я маю прагнення об’єднувати бізнес-лідерів різних галузей для спільного
  розвитку та ставлю перед собою такі завдання:
  1. Формувати активну роботу Комітету — залучати нових членів і партнерів,
  проводити цікаві та корисні заходи, долучатися до розвитку ААУ в цілому, брати
  участь в організації форумів і розвитку SMM-мережі організації;
  2. Створити майданчик, який об’єднає найкращі практики розвитки бізнесу як
  юридичної, так і інших галузей, залучаючи різних експертів для спільного розвитку;
  3. Розвивати професію маркетолога та маркетингові навички в юридичній
  спільноті.

  З повагою,
  Анастасія Глущенко

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

Генеральні партнери

Партнери комітетів

Iнформацiйнi та медiа партнери