Оплата Online

Всеукраїнська громадська організація Асоціація адвокатів України

Комітети ААУ

 • З АГРАРНОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З АГРАРНОГО ПРАВА

  Сергій ПАГЕР Сергій ПАГЕР

  Сергій ПАГЕР

  голова комітету

  Адвокат, керуючий партнер АБ «Сергія Пагера»

  Діана КОЛОМІЙЦЕВА Діана КОЛОМІЙЦЕВА

  Діана КОЛОМІЙЦЕВА

  заступниця голови комітету

  Адвокатка, керуюча партнерка Bossom Group

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З АГРАРНОГО ПРАВА

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  Проведення круглих столів та бізнес зустрічей на предмет обговорення актуальних правових питань агробізнесу за наступними темами:

  • Кредитні інструменти в аграрному бізнесі (Київ)
  • Державна підтримка аграрного бізнесу: актуальна практика від дотацій до компенсацій  (Київ)
  • Захист економічної конкуренції в агробізнесі (Одеса) 
  • Актуальні питання експорту сільськогосподарської продукції (Львів)
  • Проведення локальних та регіональних зустрічей з профільними спілками аграрного сектору та регіональними адвокатами щодо обговорення законодавчих новацій аграрного законодавства, тенденцій державної політики в агросекторі, актуальних аспектів правозастосовчої та правозахисної практики;   
  • Співпраця з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Антимонопольним комітетом України, Торгово-промисловою палатою України, банківськими установами України, профільними аграрними асоціаціями.

  Мета - сприяння розвитку аграрного сектору економіки шляхом використанням найактуальніших досягнень адвокатської практики

  План роботи комітету на 2021

  Захід (онлайн/офлайн) на тему: «Форвардні контракти та страхування врожаю сільськогосподарських культур: особливості реалізації у 2021 році»

  Захід (онлайн/офлайн) на тему: «Кредитування та бюджетна підтримка сільськогосподарських товаровиробників: дієві механізми реалізації»

  Захід (онлайн/офлайн) на тему: «Земельний банк, збереження, управління та захист від рейдерства в умовах відкриття ринку землі»

  Захід (онлайн/офлайн) на тему: «Реалізація права власності на землю сільськогосподарського призначення: відповіді на актуальні питання бізнесу».

  Захід (онлайн/офлайн) на тему: «Актуальна судова практика в агробізнесі в умовах діючого ринку землі».

   


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  Комітет ААУ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  АНАТОЛІЙ РИБАЧОК АНАТОЛІЙ РИБАЧОК

  АНАТОЛІЙ РИБАЧОК

  Голова комітету

  старший юрист практики вирішення спорів АО "ЮСКУТУМ", адвокат

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  Метою в якості Голови комітету ААУ з питань адміністративного права та процесу є розробка підходів та рекомендацій, вжиття заходів для лобіювання проектів нормативно-правових актів задля врегулювання та покращення відносин в сфері адміністративного права та процесу.
  До роботи Комітету, крім адвокатів та юристів, планується залучати суддів, працівників правоохоронних органів, депутатів всіх рівнів, посадових осіб місцевого самоврядування та органів державної влади.
  Активна робота Комітету, залучення представників влади для обговорювання нагальних проблем, є запорукою ефективної співпраці адвокатів з представниками органів владних повноважень з питань дотримання законності, захисту прав громадян, взаєморозуміння процесуальних опонентів.
  Можливість почути та бути почутим на заходах Комітету створить той фундамент довіри, на якому ми спільними зусиллями побудуємо ефективну систему взаємодії в ракурсі «клієнт-адвокат-держава». Discussio mater veritas est. В дискусії народжується істина.
   

  КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ ААУ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  • формування стратегічної позиції щодо удосконалення правозастосовної практики з питань адміністративного права та процесу;
  • аналіз та вивчення проблемних питань у сфері адміністративного права та процесу, винесення актуальних з них на обговорення та пошук шляхів вирішення;
  • забезпечення діалогу адвокатів з представниками органів державної влади та місцевого самоврядування, суддями, працівниками правоохоронних органів, залучення вказаних осіб до участі у заходах Комітету;
  • участь адвокатів у розробці та лобіюванні нормативно-правових актів, спрямованих на покращення стану дотримання прав осіб у сфері адміністративного права та процесу;
  • співпраця Комітету з іншими комітетами ААУ та організаціями при проведенні навчально-практичних заходів.

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА

  Комітет ААУ З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА

  СЕРГІЙ БОЯРЧУКОВ СЕРГІЙ БОЯРЧУКОВ

  СЕРГІЙ БОЯРЧУКОВ

  Голова комітету

  Адвокат, керуючий партнер ЮК «Алєксєєв, Боярчуков та партнери»

  ВАДИМ КІЗЛЕНКО ВАДИМ КІЗЛЕНКО

  ВАДИМ КІЗЛЕНКО

  Заступник голови комітету

  радник АО "ЮФ "Ілляшев та партнери",адвокат, арбітражний керуючий

  ОЛЕНА ФОМІНА ОЛЕНА ФОМІНА

  ОЛЕНА ФОМІНА

  Заступниця голови комітету

  директорка програмного напрямку "Справедливість, закон в суспільство" Аспен Інституту Київ, адвокатка

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА


  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Сприяння створенню та становленню єдиної саморегулівної організації арбітражних керуючих
  • Участь адвокатської спільноти у формуванні єдиної практики застосування Кодексу України з процедур банкрутства після набрання ним чинності
  • Участь адвокатської спільноти у діалозі з представникам усіх гілок влади з метою покращення рівня захисту прав арбітражних керуючих, боржників та кредиторівСпівпраця з новим Верховним Судом
  • Залучення до роботи Комітету фахівців та лідерів ринку у сфері банкрутства
  • Участь адвокатської спільноти в організованих Комітетом та/або за його участю професійних заходах у сфері банкрутства
  • Співпраця з іншими комітетами ААУ та іншими вітчизняними та зарубіжними громадськими організаціями з метою проведення спільних заходів
  • Проведення публічних заходів за участю фахівців, лідерів ринку та банківської спільноти щодо започаткування інституту банкрутства фізичних осіб та визначення його напрямку розвитку після набрання чинності Кодексу України з процедур банкрутства
  • Розвиток співпраці Комітету з міжнародними організаціями у цій сфері

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ

  Комітет ААУ З ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ

  АНДРІЙ СЕГАЛ АНДРІЙ СЕГАЛ

  АНДРІЙ СЕГАЛ

  Голова комітету

  директор ЮК "Amber Law Company", магістр права

  Мета - надання допомоги для адвокатів в сфері валютного регулювання та інвестицій. Сподіваємося, що робота ко-мітету дозволить більш якісно розібратися у галузі банків-ського та валютного законодавства, а також зробить адво-катуру ще більш сильною, незалежною та професійною

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Залучити широкі верстви населяння та популяризувати ААУ як громадську організацію з активною позицією
  • Спрямувати на налагодження тісної взаємодії з відповідними державними установами, які реалізують державну політику в сфері валютного контролю
  • Оперативно інформувати членів ААУ щодо основних змін чинного валютного законодавства та тенденцій розвитку державної політики у сфері валютного регулювання

  “Якщо розібратися в нинішній процедурі проведення валютних операцій, можна сміливо говорити про те, що валютне регулювання як було в Радянському Союзі, так нікуди й не пішло. Можливо, трохи перетворилося, оскільки ці операції все-таки більше не підпадають  під кримінальну статтю”. - Семен Ханін, керуючий партнер ЮК "Amber Law Company" 

   

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  Комітет ААУ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  ДІАНА КОЗЛОВСЬКА ДІАНА КОЗЛОВСЬКА

  ДІАНА КОЗЛОВСЬКА

  Співголова комітету

  керуюча партнерка LAW FIRM ELITE CONSULT GROUP, адвокатка, арбітражна керуюча

  СЕРГІЙ ПРОТИВЕНЬ СЕРГІЙ ПРОТИВЕНЬ

  СЕРГІЙ ПРОТИВЕНЬ

  Співголова комітету

  старший юрист Sayenko Kharenko

  СВЯТОСЛАВ СВЯТЮК СВЯТОСЛАВ СВЯТЮК

  СВЯТОСЛАВ СВЯТЮК

  Заступник співголів комітету

  керівник господарської практики ЮФ «Горецький і партнери», адвокат

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  МЕТА: об‘єднання професіоналів для виявлення сучасних напрямків розвитку господарського права, модернізації професійних навичок, втілення новітніх можливостей розвитку.

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Підготовка та проведення освітніх заходів;
  • Прийняття участі в гармонізації та уніфікації норм низки чинних нормативних актів в сфері господарського права;
  • Підвищення ролі фахівців з господарського права та процесу під час проведення процедур у справах про банкрутство;
  • Співпраця з адвокатами в інших галузях права та професійним об‘єднанням антикризових менеджерів (арбітражних керуючих);

  ПЛАН РОБОТИ КОМІТЕТУ ААУ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА НА 2021 РІК:
  • Круглий стіл/онлайн семінар «Стандарти доказування в процесуальному законодавстві. Підходи та практичне застосування» 
  • Круглий стіл/онлайн семінар:
  • «Субсидіарна та солідарна відповідальність власників та посадових осіб неплатоспроможного підприємства. Що потрібно враховувати при здійсненні господарської діяльності» 
  • Круглий стіл «Зловживання процесуальними правами. Практика застосування та шляхи протидії»
  • Круглий стіл ««Ефективні» способи захисту у корпоративних спорах».

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

  ВІКТОР КОБИЛЯНСЬКИЙ ВІКТОР КОБИЛЯНСЬКИЙ

  ВІКТОР КОБИЛЯНСЬКИЙ

  Голова комітету

  Директор Центру земельного права OPEN KNOWLEDGE, адвокат

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

  План роботи комітету на 2021 рік

  1. Чергове засідання комітету (вирішення організаційних питань) 1 раз на 2 місяці
  2. Круглий стіл «Нормативна грошова оцінка земель та її вплив на плату за землю (земельний податок, орендну плату) та єдиний податок 4 групи» 1 декада лютого
  3. Круглий стіл «Передача земель сільськогосподарського призначення державної власності в комунальну власність. ОМС ОТГ як перспективний клієнт адвоката» Березень-квітень
  4. Круглий стіл «Сільгоспвиробник та адвокат проти рейдера» Травень-червень
  5. Круглий стіл «Ринок сільськогосподарських земель в Україні. Нові виклики для адвоката». 1 декада серпня
  6. Круглий стіл «Актуальна судова практика в земельних спорах» Вересень-жовтень
  7. Круглий стіл «Земельне право. Зміни 2021 року та перспективне законодавство» Листопад-грудень
  8. Виступи на ТБ та радіо, публікації в друкованих ЗМІ 1 раз на місяць

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  Комітет ААУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  КАЗАНКІНА АНАСТАСІЯ КАЗАНКІНА АНАСТАСІЯ

  КАЗАНКІНА АНАСТАСІЯ

  Голова комітету

  адвокатка АО «Дубинський і Ошарова»

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Максимально залучати представників бізнесу та нових членів  до участі у ініціативах та заходах Комітету.
  • Використовувати досвід зарубіжних колег, в тому числі членів комітетів INTA (International Trademark Association) для заходів Комітету та з метою вдосконалення галузі в Україні.
  • Сприяти професійному зростанню адвокатів у сфері інтелектуальної власності та патентних повірених, долучати їх  до роботи комітету.
  • Обговорювати та вирішувати дискусійні питання в інтелектуальній власності з представниками судової влади, інших гілок влади, наукової спільноти.

  Мета - розвиток права інтелектуальної власностів Україні

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

  КАТЕРИНА СПИРИДОНОВА КАТЕРИНА СПИРИДОНОВА

  КАТЕРИНА СПИРИДОНОВА

  Голова комітету

  партнерка АО «Bossom Group», адвокатка

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Популяризація ААУ як професійної платформи адвокатів
  • Створення однакового підходу адвокатів до питань корпоративного права з метою забезпечення єдності та стабільності судової практики 
  • Підвищення кваліфікації адвокатів в сфері корпоративного права
  • Підготовка та лобіювання профільних законопроектів, інші заходи щодо вдосконалення нормативно-правової бази в сфері корпоративного права
  ПЛАН РОБОТИ НА 2021 РІК

  Захід (онлайн/офлайн) на тему: «Відповідальність керівників та засновників (акціонерів) за боргами компанії»

  Захід (онлайн/офлайн) на тему: «Правові аспекти побудова ефективної та безпечної системи органів управління компанією»

  Захід (онлайн/офлайн) на тему: «Корпоративні конфлікти: шляхи мирного врегулювання та актуальна судова практика».

  Захід (онлайн/офлайн) на тему: «Частка у статутному капіталі: проблемні питання набуття/припинення прав, спадкування та спільної власності».


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  Комітет ААУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  ТАРАС ПОШИВАНЮК ТАРАС ПОШИВАНЮК

  ТАРАС ПОШИВАНЮК

  Голова комітету

  партнер АО «EQUITY», адвокат

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ

  • Проведення інформаційно-освітніх заходів,  круглих столів, семінарів для адвокатів з метою покращення рівня правової допомоги в Україні.
  • Проведення освітніх заходів для підвищення кваліфікації адвокатів  в кримінальному процесіпроведення заходів щодо обміну практичним досвідом між адвокатами в сфері кримінального права та процесу.
  • Взаємодія з правоохоронними органами та суддівським корпусомпроведення спільних заходів для обміну інформацією та практичним досвідом з метою донесення до кожного учасника кримінального процесу актуальних проблем кримінального провадження знаходження діалогу щодо неприпустимості порушення норм чинного законодавства України щодо прав захисників у кримінальних провадженнях з боку правоохоронних органів (ГПУ, САП, НАБУ, НПУ, СБУ та ін.).
  • Розробка спільних інструкцій по взаємодії в кримінальному процесі, спрямованих на взаємоповагу прав та обов’язків всіх сторін та захист прав людини обмін практичним досвідом застосування законодавства під час судового розгляду та під час досудового розслідування.
  • Співпраця з міжнародними професійними організаціямиперейняття їх досвіду та налагодження комунікації щодо застосування міжнародного права в кримінальному процесі (Європейського парламенту та Європейської комісії, міжнародних об’єднань адвокатів ADR Institute of Canada, Inc., American Bar Association, International Bar  Association, CCBE, Council of Barsand Law Societies of Europe та інші).
  • Співпраця із законодавчими органамиправова експертиза законопроектів в сфері кримінального права та процесу надання правових висновківучасть в робочих групах.
  • Взаємодія з допоміжними у кримінальному процесі організаціями: співпраця з експертними установами співпраця з спеціалістами, яких залучають до кримінального процесу співпраця з профільними науковими та освітніми закладами.
  • Аналітична робота щодо основних практичних моментів  в кримінальному праві та кримінальному процесі
  • Участь в організації  заходів, спрямованих на розвиток практичних знань адвокатів в кримінальному праві та процесі.

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • ПІДКОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ КОМІТЕТУ ААУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  Комітет ААУ ПІДКОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ КОМІТЕТУ ААУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  БОГДАН СЛОБОДЯН    БОГДАН СЛОБОДЯН

  БОГДАН СЛОБОДЯН

  голова комітету

  Радник АО "ЕКВІТІ"

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • ПІДКОМІТЕТ ААУ ІЗ ЗАХИСТУ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ КОМІТЕТУ ААУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  Комітет ААУ ПІДКОМІТЕТ ААУ ІЗ ЗАХИСТУ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ КОМІТЕТУ ААУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  ЛЮДМИЛА КУСА ЛЮДМИЛА КУСА

  ЛЮДМИЛА КУСА

  Голова підкомітету

  керівниця практики вирішення спорів АО «ГРЕЙСЕРС», адвокатка

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  ПІДКОМІТЕТ ААУ ІЗ ЗАХИСТУ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ КОМІТЕТУ ААУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  МЕТА - спрямувати свій багаторічний досвід і величезну енергію на покращення діяльності адвокатури у сфері правосуддя.


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • ПІДКОМІТЕТ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА КОМІТЕТУ ААУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  Комітет ААУ ПІДКОМІТЕТ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА КОМІТЕТУ ААУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

  ОКСАНА ВАРАКІНА                                                    ОКСАНА ВАРАКІНА

  ОКСАНА ВАРАКІНА

  Голова підкомітету

  радниця АО "ЕКВІТІ"

  ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ

  Мета

  Створення на базі ААУ незалежного майданчику для дискусій, нетворкінгу, залучення клієнтів.
  Сприяння подальшому реформуванню та вдосконаленню системи обміну інформацією між українськими правозахисниками та представниками юридичної професії інших країн.
  Розвиток адвокатури як незалежного професійного правозахисного інституту, підвищення її ролі та авторитету у державі;
  Формування та впровадження єдиних стандартів міжнародного співробітництва правозахисників у відносинах з публічною владою.

  Професійні заходи та комунікація

  освітні програми;
  заходи підвищення кваліфікації адвокатів;
  розширення мережі конференцій, форумів, круглих столів;
  налагодження та здійснення співробітництва з науковими, освітніми установами та освітніми платформами;
  налагодження відносин співробітництва з іншими професійними недержавними організаціями (правників, суддів, нотаріусів, працівників правоохоронних органів, тощо).

  Законотворча діяльність

  підготовка власних законопроектів, спрямованих на покращення статусу адвоката при здійсненні ними міжнародного співробітництва у відносинах з публічною владою та іноземними правозахисниками;
  співпраця з науковими та експертними установами, іншими громадськими організаціями юридичної сфери щодо законотворчої діяльності.  


  Проекти на рік

  модерування у дискусійному онлайн-форматі “Нарадча WEB” ;
  створення нового майданчику для дискусій українських та закордонних адвокатів

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З МЕДІАПРАВА ТА ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ

  Комітет ААУ З МЕДІАПРАВА ТА ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ

  Олена Адамантіс Олена Адамантіс

  Олена Адамантіс

  Голова комітету

  PR, GR -менеджер, юрист з питань захисту ділової репутації


  1. Залучення адвокатів- фахівців у галузі медіаправа до роботи Комітету. Формування керівного складу Комітету та його членів. 
  2. Налагодження зв’ язків та комунікації із аналогічними комітетами профільних Асоціацій, державних та недержавних структур, ВНЗ та проведення заходів, спрямованих на просвітництво у питаннях, пов’язаних із застосуванням медіаправа та захистом честі, гідності та ділової репутації у ЗМІ.
  3. Організація та проведення круглих столів, семінарів, вебінарів, В2В у рамках конференцій, шкіл з медіаправа та інших навчальних заходів під егідою ААУ.
  4. Запровадження співпраці із іноземними структурами та інституціями, що здійснюють захист у ЗМІ осіб та структур, що постраждали від інформаційних атак, а також налагодження співпраці із Асоціаціями адвокатів різник країн світу з метою обміну досвідом у сфері захисту інформаційних форматів. 
  5. Взаємодія із центральними органами влади, розробка та направлення їм пропозицій щодо покращення законодавчої бази у сфері медіаправа та захисту честі, гідності та ділової репутації. 
  6. Популяризація діяльності Комітету ААУ та сприяння залученню нових членів в ААУ. 
  7. Проведення заходів із залученням українських та іноземних фахівців з риторики та управління репутацією для членів ААУ. 
  8. Залучення представників ЗМІ до роботи комітету та проведення для них заходів, спрямованих на навчання по профільним тематикам. 
  9. Створення в рамках ААУ «Школи спікера» в рамках якої буде проходити навчання адвокатів спілкуванню зі ЗМІ, написанню матеріалів для юридичних та ділових,  публічних видань, PR та GR стратегіям.  


  ЦІЛІ КОМІТЕТУ

  • напрацювання стратегій захисту честі, гідності та ділової репутації, вдосконалення законодавства у сфері медіаправа
  • Дослідження проблем, з якими стикаються учасники процесу при здійсненні захисту прав та законних інтересів публічних осіб, порушених у ЗМІ.
  • Внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавчої бази у сфері медіаправа та захисту прав та законних інтересів осіб, порушених ЗМІ.

   

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З МІЖНАРОДНОГО АРБІТРАЖУ

  Комітет ААУ З МІЖНАРОДНОГО АРБІТРАЖУ

  АМІНАТ СУЛЕЙМАНОВА АМІНАТ СУЛЕЙМАНОВА

  АМІНАТ СУЛЕЙМАНОВА

  Голова комітету

  керуюча партнерка ЮК «AGA Partners», адвокатка

  ІРИНА МОРОЗ ІРИНА МОРОЗ

  ІРИНА МОРОЗ

  Заступниця голови комітету

  партнерка ЮК «AGA Partners», адвокатка

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З МІЖНАРОДНОГО АРБІТРАЖУ

  Мета - розвиток міжнародного комерційного арбітра¬жу, медіації, експертизи та системи альтернативного врегулювання спорів в Україні.

  ЗАВДАННЯ

  • Забезпечення ефективного застосування норм міжнародного законодавства у сфері регулювання міжнародних економічних відносин та вирішення міжнародних комерційних спорів Удосконалення українського законодавства у сфері альтернативного врегулювання спорів та приведення його у відповідність до міжнародно-правових стандартів.
  • Участь адвокатської спільноти у поширенні та формуванні стратегії розвитку міжнародного арбітражу, як ефективного способу вирішення комерційних спорів.
  • З’ясування акгуальних проблемних питань у вирішенні арбітражних спорів, а також спорах пов’язаних з визнанням та виконанням арбітражних рішень в Україні.
  • Участь адвокатської спільноти у розробці та підготовці необхідних законодавчих ініціатив для сфери міжнародного арбітражу.
  • Залучення до роботи Комітету фахівців у сфері міжнародного арбітражу.
  • Організація та проведення професійних заходів стосовно міжнародного арбітражу. Співпраця з іншими Комітетами ААУ, вітчизняними та зарубіжними організаціями з метою проведення спільних заходів.

  ПЛАН РОБОТИ КОМІТЕТУ ААУ З МІЖНАРОДНОГО АРБІТРАЖУ НА 2021 РІК
  Пріоритетні напрямки розвитку роботи Комітету:
  • Проведення масштабних заходів з залученням інших комітетів ААУ для всебічного охоплення актуальних питань у сфері альтернативних вирішень спорів.
  • Співпраця з органами державної влади та участь представників комітетів у складі робочих груп щодо розробки законопроектів та нормативних актів у сфері міжнародного арбітражу.
  • Налагодження активної співпраці з міжнародними арбітражними асоціаціями у форматі проведення спільних заходів.
  • Залучення членів комітету до активної участі у його роботі шляхом використання on-line ресурсів (Facebook) та шляхом проведення неофіційних заходів з метою знайомства та встановлення колегіального спілкування.
  • Створення дайджесту Комітету, в якому будуть розміщені новини комітету, анонси, статті на актуальні теми, буде наводитись огляд міжнародних новин, релевантних для юристів, практикуючих в галузі.
  • Організація та проведення семінарів, круглих столів з залученням до участі починаючих адвокатів та студентів з метою популяризації міжнародного арбітражу та поширення знань про альтернативні методи вирішення спорів.

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З МИТНОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З МИТНОГО ПРАВА

  ГЕРМАН ТАСЛІЦЬКИЙ ГЕРМАН ТАСЛІЦЬКИЙ

  ГЕРМАН ТАСЛІЦЬКИЙ

  Голова комітету

  директор Delta International Services, адвокат

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З МИТНОГО ПРАВА
  МЕТА - розвиток митного права в Україні, розширення кола адвокатів, які спеціалізуються в правовому супроводі міжнародної торгівлі та митному законодавстві.

  “Митне право є достатньо унікальним, адже воно залежить від регулювання міжнародної торгівлі та міжнародних відносин між країнами. Стільки міжнародних зобов’язань, принципів та практик, закладених у Митному кодексі України, не має жодний інший кодекс”.
                                                                                               Герман Тасліцький, “Юридична Газета”

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  1. Збезпечення єдності правозастосування митного законодавства;
  2. часть адвокатів в нормотворчої роботі задля забезпечення якісного, відповідаючого міжнародним стандартам митного законодавства;
  3. Підвищення якості судового процесу в спорах з митними органами, популяризація сфери митного права серед студентів вищих навчальних закладів;

  КОРОТКЕ РЕЗЮМЕ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ:

  1.  Важливим напрямком діяльності Митного комітету ААУ його члени вважать розвиток професійного середовища спеціалістів з митного права;
  2.  Обмін досвідом, запровадження єдиних принципів правозастосування митного законодавства. Розвиток митного права, як окремої галузі права; 

  “На мою думку, цікавий напрямок розвитку юридичних, консалтингових послуг у митному праві спостерігатиметься у сфері перевірки зовнішньоекономічної діяльності підприємств, правової підтримки експортерів у процесі виходу на міжнародні ринки та структурування бізнесу”.

                                                                                   Герман Тасліцький, “Юридична Газета”


  План роботи комітету на 2021 рік

  Круглий стіл: Зміни в митному законодавстві щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

  Семінар: Митна вартість товару. Від А до Я.

  Круглий стіл/семінар: Стратегія і тактика захисту у справах про порушення митних правил.

  Форум ААУ: форум LAW & TRADE 2021

  Круглий стіл: Правовий аудит суб'єктів ЗЕД. Підготовка клієнта до документальних перевірок з питань додержання вимог митного законодавства.


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З МОРСЬКОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З МОРСЬКОГО ПРАВА

  ЮРІЙ СЕРГЄЄВ ЮРІЙ СЕРГЄЄВ

  ЮРІЙ СЕРГЄЄВ

  Голова комітету

  керуючий партнер ТОВ “Юридичне бюро Сергєєвих”, адвокат, член Ради адвокатів Одеської області, к.ю.н., доцент кафедри морського та митного права Національного університету “Одеська юридична академія”

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Залучення адвокатів - фахівців у галузі морського права до роботи Комітету. 
  • Формування керівного складу та команди Комітету 
  • Налагодження та поглиблення активної комунікації з іншими комітетами Асоціації адвокатів України, 
  • а також із відповідними комітетами Рад адвокатів регіонів та асоціацій правників, закладами вищої освіти України, проведення спільних заходів із залученням спеціалістів у галузі морського транспорту
  • Організація та проведення круглих столів, семінарів, конференцій та інших заходів, присвячених актуальній проблематіці у сфері морського права під егідою ААУ
  • Розвиток співпраці з Міжнародним морськім університетом (WMU), Міжнародним інститутом з морського права (IMLI), міжна-родними організаціями (IMO, ITF, ILO та ін.) з метою отримання та наступного використання досвіду при вирішенні актуальних питань або нагальних проблем, що виникають у сфері морського права  та у галузі морського транспорту
  • Підготовка та направлення звернень, клопотань та пропозицій  до органів державної влади, що формують та забезпечують реалізацію державної політики у сфері морського транспорту з метою вдосконалення чинного законодавства
  • Участь у збиранні, аналізі, наданні коментарів та роз’яснень щодо чинного законодавства України у галузі морського транспорту та судової практики, а також їх поширення за допомогою ЗМІ та мережі Інтернет
  • Організація та сприяння проведенню щорічної Всеукраїнської школи з морського права серед студентів та курсантів закладів вищої освіти України
  • Популяризація діяльності Комітету та ААУ в цілому, сприяння залученню до ААУ нових членів, у тому числі через офіційні сторінки в мережі Інтернет, Facebook, ЗМІ
  ПЛАН РОБОТИ КОМІТЕТУ НА 2021 рік

  Онлайн-засідання Комітету ААУ з морського права: «Виклики 2021 року для морського бізнесу: новели законодавства та практичні поради».

  Засідання Комітету ААУ з морського права на тему: «Застосування ADR при  вирішенні морських спорів».

  Щорічний спільний семінар Комітету ААУ з морського права та Комітету з транспортного права Ради адвокатів Одеської області з проблемних питань морського права.

  Всеукраїнська школа з морського права для студентів та курсантів закладів вищої освіти України.

  Робота щодо визначення прогалин у правовому регулюванні морської галузі України та надання пропозицій щодо вдосконалення морського законодавства України.


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З НЕРУХОМОСТІ ТА БУДІВНИЦТВА

  Комітет ААУ З НЕРУХОМОСТІ ТА БУДІВНИЦТВА

  ЄВГЕНІЙ ДЄДОВ ЄВГЕНІЙ ДЄДОВ

  ЄВГЕНІЙ ДЄДОВ

  Голова комітету

  керуючий партнер АО «ЮРІСВЕСТ», адвокат

  ІШУТКО СЕРГІЙ ІШУТКО СЕРГІЙ

  ІШУТКО СЕРГІЙ

  Заступник голови комітету

  партнер АО «ЮРІСВЕСТ», адвокат

  ЄВГЕН СЕМЕНЕНКО ЄВГЕН СЕМЕНЕНКО

  ЄВГЕН СЕМЕНЕНКО

  Заступник голови комітету

  партнер АО «ЮРІСВЕСТ», адвокат

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З НЕРУХОМОСТІ ТА БУДІВНИЦТВА  

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Участь адвокатської спільноти у формуванні стратегії розвитку сфери нерухомості та будівництва в Україні.
  • Участь адвокатської спільноти у діалозі з представниками усіх гілок влади з метою розвитку сфери нерухомості та будівництва.
  • З’ясування проблемних питань у сфері нерухомості та будівництва, а також винесення їх на обговорення задля пошуку шляхів їх вирішенняЗалучення до роботи Комітету фахівців у сфері нерухомості та будівництва.
  • Участь адвокатської спільноти у підготовці та просуванні необхідних для сфери нерухомості та будівництва законодавчих ініціатив.
  • Участь адвокатської спільноти в організованих Комітетом  та/або за його участю професійних заходах у сфері нерухомості  та будівництва.
  • Співпраця з іншими комітетами ААУ та іншими вітчизняними  та зарубіжними громадськими організаціями з метою проведення спільних заходів.
  ПЛАН РОБОТИ КОМІТЕТУ НА 2021 РІК
  Круглий стіл на тему: «Обговорення законопроєкту щодо введення мораторію на будівництво в столиці»
  Науково – практична конференція: «Введення в дію електронного кабінету будівельника: позитивні та негативні аспекти»
  Науково – практична конференція: «Діджиталізація дозвільної системи»
  Круглий стіл на тему: «Реорганізація ДАБІ: покращення чи погіршення змін»
  Круглий стіл на тему: «Проблеми законодавчого регулювання в будівельній галузі»


   

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ, АКТИВІВ ТА ПРАВ ІНВЕСТОРІВ

  Комітет ААУ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ, АКТИВІВ ТА ПРАВ ІНВЕСТОРІВ

  ОЛЕГ ВДОВИЧЕН ОЛЕГ ВДОВИЧЕН

  ОЛЕГ ВДОВИЧЕН

  Голова комітету

  член Правління ААУ, член ГР при ДФС України, керуючий партнер АО «Вдовичен та партнери», адвокат

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ, АКТИВІВ ТА ПРАВ ІНВЕСТОРІВ

  Мета - розвиток та зміцнення ролі адвокатури для захисту бізнесу в Україні

  НАПРЯМКИ РОБОТИ ТА ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ З КОМІТЕТОМ:

  • Проведення круглих-столів, бізнес-сніданків, зустрічей та інших заходів для адвокатів та представників бізнесу
  • Обговорення та сприяння оперативного вирішення практичних проблемних питань захисту бізнесу
  • Налагодження ефективного діалогу та залучення до роботи комітету представників державних органів та бізнесу
  • Вироблення правових пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері захисту бізнесу та участь у нормотворчій діяльності
  • Висвітлення проблемних питань захисту бізнесу у ділових та фахових виданнях України


  ЦІЛІ КОМІТЕТУ:

  • Об’єднання на одній платформі адвокатів з метою професійного розвитку та обміну досвідом у питаннях захисту бізнесу
  • Покращення рівня надання правової допомоги у сфері захисту бізнесу
  • Сприяння підвищенню правової культури серед представників бізнес-середовища
  • Популяризація ААУ як надійного помічника адвоката у професійній діяльності

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ПОДАТКОВОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З ПОДАТКОВОГО ПРАВА

  ОЛЕГ ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ ОЛЕГ ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

  ОЛЕГ ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

  Голова комітету

  член Правління ААУ, член ГР при ДФС України, керуючий партнер ID LEGAL GROUP, адвокат, к.е.н.

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ПОДАТКОВОГО ПРАВА

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Розвиток ВГО Асоціація адвокатів України як ефективного комунікатора між бізнесом та контролюючими і правоохоронними органами.
  • Створення дієвої платформи, яка об’єднає  не лише адвокатів у галузі податкового права, а й аудиторів, бухгалтерів, економістів які залучені чи практикують та консультують в напрямку податкового права. 
  • Залучення до платформи представників бізнесу (аудиторів, бухгалтерів, економістів і т.д.).
  План роботи на 2021 рік
  1 Засідання комітету: «Податки 2021: все від А до Я» січень-березень
  2 Засідання комітету: «Тиск на бізнес при перевірках з питань працевлаштування» квітень-червень
  3 Засідання комітету: «Залучення громадських організацій до спілкування з контролюючими органами? Який формат обрати?». липень-вересень
  4 Податковий форум «Tax & business talks» жовтень-грудень
  5 Узагальнення проблемних питань та тем у сфері податкового права, винесення на засідання та заходи, що організовуються Комітетом ААУ з податкового права протягом року


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З СІМЕЙНОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З СІМЕЙНОГО ПРАВА

  ВІТАЛІЙ СОБКОВИЧ ВІТАЛІЙ СОБКОВИЧ

  ВІТАЛІЙ СОБКОВИЧ

  Голова комітету

  партнер ЮК «Альянс Правових Сил», адвокат

  ТАЇСІЯ БІЛОЦЬКА ТАЇСІЯ БІЛОЦЬКА

  ТАЇСІЯ БІЛОЦЬКА

  Заступниця голови комітету

  бізнес-партнерка АО "ЮСКУТУМ", адвокатка

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З СІМЕЙНОГО ПРАВА

  Мета - об’єднання та професійне вдосконалення адвокатів в галузі сімейного права. Підвищення рівня надання правової допомоги в сімейно-правовій сфері

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Обмін досвідом адвокатів, практикуючих в галузі сімейного права.
  • Сприяння позитивним змінам в сімейному законодавстві, судовій практиці та сприяння розвитку сімейної медіації.
  • Організація та проведення круглих столів, семінарів та інших інформаційно-освітніх заходів щомісяця.
  • Популяризація ААУ як адвокатської організації в галузі сімейного права.
  План роботи на 2021 рік

  1. 

  Засідання комітету: «Думка дитини в сімейних справах.»

  2. 

  Засідання комітету: «Економічне та психологічне насильство в сімейних стосунках.»

  3. 

  Круглий стіл на тему: «Що потрібне для успішного захисту в сімейних спорах.».

  4. 

  Круглий стіл на тему: «Чи допоможе адвокату медіація?».

  5. 

  Засідання комітету: «Булінг: попередження, відповідальність та ефективний захист.»

  6. 

  Робота над проблемними питаннями та темами у сфері сімейного права із залученням регіональних відділень ААУ та комітетів ААУ.
  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

 • З СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

  Комітет ААУ З СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

  ОЛЕГ МАЛІНЕВСЬКИЙ ОЛЕГ МАЛІНЕВСЬКИЙ

  ОЛЕГ МАЛІНЕВСЬКИЙ

  Голова комітету

  Віцепрезидент ААУ, партнер АО "EQUITY", член Дисциплінарної палати КДКА Київської області, адвокат

  МИКОЛА КОВАЛЬЧУК МИКОЛА КОВАЛЬЧУК

  МИКОЛА КОВАЛЬЧУК

  Заступник голови комітету

  старший партнер ЮК «L.I.Group», адвокат, арбітражний керуючий

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

  Мета - відстоювання інтересів та забезпечення сталого розвитку адвокатури як ключового інституту в системі правосуддя

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Адвокатура та членство: сприяння впровадженню кращих світо-вих стандартів адвокатської професії, а також розробка вітчизня-них «рецептів» високопрофесійної, 
  • самоврядної адвокатури.
  • Законотворчий процес: створення робочих груп щодо законо-проектної роботи та відновлення практики підготовки Комітетом власних законопроектів.
  • Наука: залучення до участі у заходах Комітету представників кра-щих юридичних шкіл України та організація проведення спільних заходів з вищими навчальними закладами.
  • Суд та державні органи: взаємодія з представниками суддівсько-го корпусу – ініціювання спільних аналітичних коментарів суддів та адвокатів щодо постанов пленумів ВС,
  • підготовка пропозицій щодо внесення змін до процесуального законодавства, та інше .
  • Міжнародне співробітництво: співпраця з міжнародними профе-сійними організаціями адвокатів та юристів та аналіз іноземного досвіду з реформування судової системи,  
  • в тому числі судової адвокатури.


  ЦІЛІ КОМІТЕТУ:

  • Підвищення професійних стандартів адвокатури, її авторитету та ролі в судово-правовій системі
  • Відновлення у суспільства та бізнесу довіри до судової влади та пов’язаних інституцій
  • Формування ефективного та сучасного процесуального законодавства відповідно до найвищих світових стандартів
  • Створення незалежного всеохоплюючого дискусійного майданчика для юридичної спільноти, яка має практичний інтерес до сфери правосуддя та судової адвокатури
  • Підвищення ролі Комітету як незалежного недержавного учасника процесів державотворення  у сфері правосуддя та судової адвокатури

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ЕКОГОЛОГІЧНОГО ПРАВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ

  Комітет ААУ З ЕКОГОЛОГІЧНОГО ПРАВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ

  ПАВЛО КУФТИРЄВ ПАВЛО КУФТИРЄВ

  ПАВЛО КУФТИРЄВ

  Голова комітету

  керуючий партнер «ЮК «Greco», адвокат, к.ю.н.

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ЕКОГОЛОГІЧНОГО ПРАВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ

  МЕТА - об’єднання адвокатів, які практикують у галузі екологічного та енергетичного права задля професійного спілкування й обміну досвідом та підвищення кваліфікаційного рівня.

  ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ:

  • Обмін досвідом шляхом інтерактивного спілкування адвокатів, які практикують в галузі екологічного та енергетичного права;
  • Узагальнення та внесення пропозицій суб’єктам законодавчої ініціативи щодо удосконалення екологічного законодавства та нормативного регулювання енергетики;
  • Організація різноманітних форм професійної комунікації практикуючих юристів (семінарів, круглих столів, форумів, зустрічей з основними гравцями ринку, тощо);
  • Просування ААУ, як основного інтелектуального осередку серед самоврядних організацій адвокатури України

  “Сучасне екологічне право розвинених країн є найбільш рельєфним прикладом реалізації ідеї державно-приватного партнерства. Саме у царині екологічного права набуває повноти і значущості синергія публічних інтересів суспільства та приватних інтересів великого бізнесу, адже бізнес не може існувати поза межами суспільства, а суспільство вимагає безпечних, якісних та сприятливих умов для свого розвитку. Новим трендом розвитку екологічного законодавства стає не суцільна заборона будь-якого економічного зростання, а знаходження компромісів між бізнесом та охороною довкілля."

  Павло Куфтирєв


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З МЕДИЧНОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З МЕДИЧНОГО ПРАВА

  ГАННА ЩЕННІКОВА ГАННА ЩЕННІКОВА

  ГАННА ЩЕННІКОВА

  голова комітету

  Керівниця практики ЮФ "Горецький і партнери", адвокатка

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З МЕДІАЦІЇ

  Комітет ААУ З МЕДІАЦІЇ

  ОЛЕГ ГОРЕЦЬКИЙ ОЛЕГ ГОРЕЦЬКИЙ

  ОЛЕГ ГОРЕЦЬКИЙ

  Голова комітету

  керуючий партнер ЮФ «Горецький і Партнери», к.ю.н. (доктор філософії у сфері права), адвокат-медіатор

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З МЕДІАЦІЇ

  Мета – вдосконалення процедури медіації в українському законодавстві, розроблення та подання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів, а також покращення взаємовідносин між інститутом медіації та судовою системою.

  Завдання комітету:

  • розробити новий проект Закону України «Про медіацію», з урахуванням минулих проектів, досвіду адвокатів-медіаторів, пропозицій суддів;
  • розробка вимог до особи медіатора;
  • визначення строків вирішення спору за участю медіатор;
  • розробка істотних умов медіаційної угоди, а також запровадження порядку їх виконання;
  • встановлення відповідальності сторін за невиконання медіаційної угоди;
  • внесення змін до Цивільного процесуального кодексу  України,  Господарського процесуального кодексу України, зокрема, щодо можливості застосування медіації при вирішенні спору;
  • створити школу медіації при ААУ, на базі якої буде проводитися низка заходів із участю іноземних партнерів;
  • розроблення нормативного документу, який буде визначати умови та порядок отримання відповідного свідоцтва особами, які мають намір здійснювати діяльність медіатора.

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З IT ПРАВА

  Комітет ААУ З IT ПРАВА

  ОЛЕГ ДЕРЛЮК ОЛЕГ ДЕРЛЮК

  ОЛЕГ ДЕРЛЮК

  Голова комітету

  керуючий партнер STRON LEGAL SERVICES

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З IT ПРАВА
  План роботи на 2021 рік
  • особливості податкового та корпоративного структурування міжнародного ІТ бізнесу
  • e-commerce та оподаткування непрямими податками
  • e-commerce, обробка персональних даних та інші особливості правочинів з користувачами - фізичними особами
  • структурування відносин ІТ компаній із персоналом (комерційні угоди, використання іноземних юрисдикцій)
  • особливості договірного регулювання правочинів ІТ-компанії із іншими підприємствами (b2b угоди) та оподаткування

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З МАРКЕТИНГУ ТА РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

  Комітет ААУ З МАРКЕТИНГУ ТА РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

  ГЛУЩЕНКО АНАСТАСІЯ ГЛУЩЕНКО АНАСТАСІЯ

  ГЛУЩЕНКО АНАСТАСІЯ

  Голова комітету

  засновниця та CEO агенції зі стратегічного маркетингу" Stasy Passion"

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З МАРКЕТИНГУ ТА РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

  Завдяки понад 8 рокам досвіду в громадській діяльності та розвитку юридичного
  бізнесу я маю прагнення об’єднувати бізнес-лідерів різних галузей для спільного
  розвитку та ставлю перед собою такі завдання:
  1. Формувати активну роботу Комітету — залучати нових членів і партнерів,
  проводити цікаві та корисні заходи, долучатися до розвитку ААУ в цілому, брати
  участь в організації форумів і розвитку SMM-мережі організації;
  2. Створити майданчик, який об’єднає найкращі практики розвитки бізнесу як
  юридичної, так і інших галузей, залучаючи різних експертів для спільного розвитку;
  3. Розвивати професію маркетолога та маркетингові навички в юридичній
  спільноті.

  З повагою,
  Анастасія Глущенко

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ

  Комітет ААУ З ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ

  БОРИС СТАНІСЛАВ БОРИС СТАНІСЛАВ

  БОРИС СТАНІСЛАВ

  Голова комітету

  радник, керівник практики безпеки бізнесу АО "ЮСКУТУМ", адвокат

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ

  План роботи на 2021 рік 

   1.  Засідання комітету: «Медичні закупівлі в пандемію. Робота ДП «Медичні закупівлі України».  січень-лютий Планується запросити очільника ДП «Медичні закупівлі України».
   2.  Засідання комітету: «Рейдерство в аграрній сфері». березень-квітень Планується запросити керівника юрдепа одного із найбільших зернотрейдерів світу «АДМ Трейдинг Україна».
   3. Засідання комітету: «АРМА – знаряддя для рейдерства чи погано налагоджена установа».      вересень-жовтень Планується запросити одного із очільників АРМА
   4. Засідання комітету: «Робота Прозоро. Які активи в тренді».
       листопад-грудень Планується запросити одного із очільників цієї установи. 
   5. Законодавчі ініціативи. Публічне позиціонування комітету. Участь в заходах інших комітетів. Залучення студентів до участі в заходах.      протягом року  


  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

  Комітет ААУ З ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

  АРТЕМ КУЗЬМЕНКО АРТЕМ КУЗЬМЕНКО

  АРТЕМ КУЗЬМЕНКО

  Голова комітету

  партнер АО "ETERNA LAW", адвокат

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ТРУДОВОГО ПРАВА

  Комітет ААУ З ТРУДОВОГО ПРАВА

  НАДІЯ ЗАГРІЯ НАДІЯ ЗАГРІЯ

  НАДІЯ ЗАГРІЯ

  Голова комітету

  старша партнерка PRAVO GARANT, адвокатка

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ТРУДОВОГО ПРАВА План роботи комітету на 2021 рік

  Онлайн захід-дискусія на тему: «Притання регулювання трудових відносин. Колективні договори та угоди, як працюють. Найпоширеніші помилки. Цивільно-правові договори, аутсорсинг та аутстафінг. Перевірки Держпраці».
  Онлайн захід-дискусія на тему: «Розв’язання трудових конфліктів, спорів. Профспілки: яку зараз відіграють роль при розв’язанні трудових спорів. Медіація як інструменти вирішення трудових спорів: коли варто застосовувати, коли ні. Судова практика»
  Регіональний офлайн захід для представників бізнесу: «Практичні поради застосування трудового законодавства: оформлення трудових відносин, звільнення працівників, захист комерційної таємниці, перевірки Держпраці»
  Круглий стіл (онлайн/офлайн) на тему: «Підсумки року що минає в ракурсі змін трудового законодавства, практичне застосування. Чи очікувати я яких змін у трудових відносинах. Тенденція розвитку трудових відносин і їх регулювання».
  Регулярні засідання комітету (порядок денний формується окремого до кожного засідання).
  Аналіз проблематики практичного застосування змін трудового законодавства.

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

  Комітет ААУ З ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

  ТЕТЯНА ТІТАРЕНКО ТЕТЯНА ТІТАРЕНКО

  ТЕТЯНА ТІТАРЕНКО

  Голова комітету

  керуюча партнерка Legrant Law Company, адвокатка, к.п.н.

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

  План роботи комітету на 2021 рік

  1. "Аналіз Закону про внутрішній водний транспорт"
  2. "Конкурентна політика в портовій сфері: case-study".
  3. "Портові збори та послуги в портах: виклики для морського агента / судновласника."
  4. "Екологія суднозаходу: як захистити судновласника від протиправних дій портової влади та Держекоінспекції".
  5. "Перспективи вдосконалення законодавства щодо державно-приватного партнерства".
  "Підсумки року" (підведення підсумків роботи в 2021 році, формування першочергових завдань і напрямків діяльності на 2022 рік).
  6. Участь у скайп-конференціях, постійна комунікація з робочими групами щодо поточної діяльності Комітету.
  Налагодження зв'язків з органами державної влади з питань діяльності Комітету.
  Підтримка всіх заходів ААУ.
  Популяризація діяльності Комітету та ААУ, зокрема через офіційні сторінки та ЗМІ.

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • ЗІ СТРАХОВОГО ПРАВА

  Комітет ААУ ЗІ СТРАХОВОГО ПРАВА

  АНТОН ПИЛИПЕЦЬ АНТОН ПИЛИПЕЦЬ

  АНТОН ПИЛИПЕЦЬ

  Голова комітету

  керуючий партнер АО "P.S. LАWYERS", адвокат

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • ЗІ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЮРИДИЧНИМ БІЗНЕСОМ

  Комітет ААУ ЗІ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЮРИДИЧНИМ БІЗНЕСОМ

  БІЛЯЄВА ІРИНА БІЛЯЄВА ІРИНА

  БІЛЯЄВА ІРИНА

  Голова комітету

  партнерка АО "ЮСКУТУМ"

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  ЗІ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЮРИДИЧНИМ БІЗНЕСОМ

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

  Комітет ААУ З ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

  АНДРІЙ АВТОРГОВ АНДРІЙ АВТОРГОВ

  АНДРІЙ АВТОРГОВ

  Голова комітету

  приватний виконавець виконавчого округу м. Києва, к.ю.н.

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

  План роботи (орієнтовний) на 2021 рік

  1 Засідання комітету: «Роль адвоката у виконавчому провадженні» лютий
  2 Засідання комітету: «Проблемні питання виконання рішень зобов’язального характеру» березень - квітень
  3 Засідання комітету: «Роль суду у виконавчому провадженні» травень - червень
  4 Засідання комітету: «Законодавчі ініціативи в сфері реформування законодавства про виконавче провадження та інститутів примусового виконання» липень - серпень
  5 Форум/конференція/круглий стіл на тему: «Виконання судових рішень. Проблемні аспекти та перспективи реформування» вересень - листопад
  6 Робота над проблемними питаннями виконавчого провадження протягом року.

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

 • З МІЖНАРОДНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

  Комітет ААУ З МІЖНАРОДНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

  ЖУКОВА ОЛЕНА ЖУКОВА ОЛЕНА

  ЖУКОВА ОЛЕНА

  Голова комітету

  засновниця та керуюча партнерка групи компаній Saivena Group, адвокатка, сертифікована аудиторка

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З МІЖНАРОДНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З WHITE-COLLAR CRIME

  Комітет ААУ З WHITE-COLLAR CRIME

  ЄМЕЦЬ (САЛОВА) ЕЛЕОНОРА ЄМЕЦЬ (САЛОВА) ЕЛЕОНОРА

  ЄМЕЦЬ (САЛОВА) ЕЛЕОНОРА

  Голова комітету

  старша юристка АО "ADER HABER", адвокатка

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З WHITE-COLLAR CRIME

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНИМ КАПІТАЛОМ

  Комітет ААУ З УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНИМ КАПІТАЛОМ

  ІВАНОВИЧ ТЕТЯНА ІВАНОВИЧ ТЕТЯНА

  ІВАНОВИЧ ТЕТЯНА

  Голова комітету

  радниця АО "ADER HABER", адвокатка

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНИМ КАПІТАЛОМ

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

 • З ПРОЄКТНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА M&A

  Комітет ААУ З ПРОЄКТНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА M&A

  ОЛЕСЯ РОМАНЕНКО ОЛЕСЯ РОМАНЕНКО

  ОЛЕСЯ РОМАНЕНКО

  Голова комітету

  Засновниця та СЕО Olsten Рагtпеrs Law Соmрапу

  ПАРТНЕР КОМІТЕТУ

  З ПРОЄКТНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА M&A

  З питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

  email: info@uaa.org.ua

  моб.: 067 343-34-07

Генеральні партнери

Партнери комітетів

Iнформацiйнi та медiа партнери