Благодійність


Всеукраїнська громадська організація Асоціація адвокатів України

Члени правління

Правління є постійно діючим у період між З'їздами колегіальним органом управління Асоціації

Правління є постійно діючим у період між З'їздами колегіальним органом управління Асоціації.

Правління має складатися з не менше 7 (семи) осіб. Кількість членів Правління може бути змінена рішенням З'їзду.

Правління обирається З'їздом строком на 2 (два) роки шляхом рейтингового голосування. До складу Правління входять: Президент, Віцепрезидент, інші члени Правління. Президент та Віцепрезидент є членами Правління за посадою.

Президент головує на засіданнях Правління. У випадку відсутності Президента на засіданні Правління головує Віцепрезидент. У випадку відсутності Президента та Віцепрезидента з числа інших членів Правління обирається головуючий, який виконує обов'язки Головуючого на даному засіданні.

До компетенції Правління відноситься вирішення всіх питань, пов'язаних з діяльністю Асоціації, за винятком тих, що належать до виключної компетенції З'їзду.

 • Вдовичен Олег Олександрович

  Вдовичен Олег Олександрович
  АО «Вдовичен та партнери»

 • Гупало Катерина Петрівна

  Гупало Катерина Петрівна
  ЮК «Arzinger»

 • Добровольський Олег Ігорович

  Добровольський Олег Ігорович 
  АО «ID Legal Group»

 • Костюченко Олена Юріївна

  Костюченко Олена Юріївна
  АО «Дмитрієва та Партнери»

 • Мацелюх Віталій Анатолійович

  Мацелюх Віталій Анатолійович 
  АО «АРТІУС»

 • Ханін Семен Григорович

  Ханін Семен Григорович 
  ЮК «АМБЕР»

 • Лисенко Сергій Сергійович

  Лисенко Сергій Сергійович 
  АО «Gracers Law Firm»

 • Дорошенко Костянтин Вікторович

  Дорошенко Костянтин Вікторович
  АО «Лещенко, Дорошенко і партнери»

До компетенції Правління, яку не може бути передано до інших органів, крім З'їзду, належить:

 • розробка основних напрямків роботи Асоціації;

 • подання на затвердження З'їзду Положень про Правління, Ревізійну комісію та Наглядову Раду Асоціації, а також змін до них;

 • забезпечення та контроль виконання рішень З'їзду;

 • затвердження порядку повідомлення членів Асоціації про скликання З'їзду, визначення норми представництва на З'їзді, організація підготовки до З'їзду;

 • затвердження кандидатури Виконавчого директора за поданням Президента;

 • утворення Відділень Асоціації, затвердження Положення про Відділення та призначення голів Відділень.

 • створення комітетів, постійних і тимчасових комісій, робочих груп Асоціації, визначення напрямків їх роботи та повноважень, а також призначення голів таких підрозділів;

 • визначення структури, розмірів та порядку сплати вступних та членських внесків, надання пільг при сплаті членських внесків;

 • затвердження бюджету, річного фінансового звіту та бухгалтерського балансу, поточних планів діяльності Асоціації та заходів, необхідних для їх виконання;

 • затвердження фінансових планів та інших програм фінансової діяльності Асоціації;

 • подання на затвердження З'їзду щорічних доповідей щодо діяльності Асоціації та виконання бюджету Асоціації;

 • затвердження штатного розкладу та умов оплати праці працівників Асоціації;

 • затвердження положень, правил, процедур, регламентів та інших внутрішніх документів Асоціації, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції З'їзду;

 • прийняття рішення щодо створення постійно діючого третейського суду, затвердження Положення, регламенту та списку суддів постійно діючого третейського суду Асоціації;

 • прийом до Асоціації, виключення членів з Асоціації;

 • присвоєння звання почесного чи асоційованого члена Асоціації;

 • прийняття рішення щодо вступу Асоціації до всеукраїнських та міжнародних громадських (неурядових) організацій;

 • затвердження зразків печатки, штампів та Положення про символіку Асоціації, а також зразка посвідчення члена Асоціації;

 • скликання чергового та позачергового З'їзду;

 • обрання та направлення представників у кандидати до складу громадської ради при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, обласній, Київській міській, районній, районній у м. Києві держадміністрації;

 • інші повноваження віднесені цим Статутом до компетенції Правління або рішенням З'їзду.


Генеральні партнери

Партнери комітетів

Розділ не знайдений.

Iнформацiйнi та медiа партнери