Оплата Online

Всеукраїнська громадська організація Асоціація адвокатів України

Ревізійна комісія

Ревізійна комісія - орган Асоціації, який здійснює функції контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління, станом та обліком матеріальних цінностей Асоціації. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Правління не рідше одного разу на 2 (два) роки та звітує про свою діяльність перед З'їздом.

Ревізійна комісія у складі 3 (трьох) осіб обирається З'їздом шляхом рейтингового голосування терміном на 2 (два) роки.

Голова Ревізійної комісії обирається Ревізійною комісією на строк її повноважень.

Головою або членом Ревізійної комісії не може бути Президент, Віце-Президент, член Правління, Виконавчий директор та бухгалтер Асоціації.

Ревізійна комісія контролює:

 • виконання бюджету Асоціації;

 • використання коштів та майна Асоціації.

Ревізійна комісія також здійснює інші функції, передбачені Положенням про Ревізійну комісію.

Ревізійна комісія подає звіти про результати проведених ревізій та перевірок на розгляд З'їзду та Правління. Ревізійна комісія діє на підставі Положення про неї, затвердженого З'їздом.

Голова та члени Ревізійної комісії здійснюють свої функції на громадських засадах.

 • Мокін Ігор Володимирович

  Мокін 

  Ігор Володимирович

 • Балацька Оксана Валеріївна

  Балацька Оксана Валеріївна

 • Майстро Дмитро Миколайович

  Майстро 

  Дмитро Миколайович

Генеральні партнери

Партнери комітетів

Iнформацiйнi та медiа партнери