Благодійність


Всеукраїнська громадська організація Асоціація адвокатів України

Науково-експертна рада

Вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Всеукраїнської громадської організації «Асоціація адвокатів України»

КОСТЮЧЕНКО ОЛЕНА ЮРІЇВНА

КОСТЮЧЕНКО ОЛЕНА ЮРІЇВНА

Голова Наглядово-Експертної Ради

Концепція

Науково-експертна Рада при Всеукраїнській громадській організації «Асоціація адвокатів України» є постійно діючим органом, створеним з метою організації, координації та підвищення ефективності діяльності Всеукраїнської громадської організації «Асоціація адвокатів України» у науковій сфері, створення науково-методичної бази для підвищення кваліфікації адвокатів, а також з метою надання адвокатами-науковцями кваліфікованої професійної оцінки (роз’яснень, наукових та правових висновків) з проблемних питань правозастосування, функціонування інституту адвокатури в Україні, інших актуальних питань держави і права, галузей права, а також подальшого сприяння розвитку наукових досліджень, наукового забезпечення навчально-методичної, редакційно-видавничої та законопроектної діяльності

ЗАВДАННЯ НАУКОВО-­ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ:

 • Координація наукової та науково-консультативної діяльності, наукового забезпечення навчально- методичної роботи Асоціації, сприяння розвитку наукових шкіл, творчості молодих вчених- адвокатів, підвищенню кваліфікації адвокатів тощо

 • Сприяння об’єктивності та обґрунтованості наукових досліджень, а також їх відповідності завданням, покладеним на органи адвокатури України, державним вимогам щодо підвищення ролі наукового забезпечення адвокатської діяльності, основним напрямам науково-експертних досліджень Асоціації

 • Посилення практичної спрямованості науково-експертних робіт, впровадження їх результатів в діяльність адвокатури України, суміжних правових інститутів та до навчально-кваліфікаційного процесу, поступове зближення останнього з наукою і практикою

 • Організація взаємодії та співробітництва Асоціації з Міністерством освіти і науки України, Академією правових наук України, Національною асоціацією адвокатів України, вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами, радами навчально-наукових інститутів, правоохоронними органами, громадськими організаціями з питань наукового забезпечення діяльності адвокатури України та підвищення кваліфікації адвокатів

 • Методична та методологічна допомога у підготовці науково-практичних конференцій, семінарів та інших заходів наукового характеру, що проводяться на базі Асоціації

 • Вдосконалення обліку результатів наукової та дослідницької роботи Асоціації

 • Розгляд звернень членів Асоціації та інших суб’єктів, Президента, Віце-Президента, членів Правління Асоціації, керівників структурних підрозділів Асоціації з питань, віднесених до завдань Ради

 • Погодження проектів нормативно-правових актів, та змін і доповнень до них, підготовлених комітетами Асоціації

 • Підготовка членами НЕР як фізичними особами, які мають дипломи про присудження вченого ступеня кандидата чи доктора наук у відповідній галузі знань або атестат про присвоєння звання старшого наукового співробітника, доцента, професора, а також документи про обрання членами і членами-кореспондентами вищезазначених академій, правових висновків

 • Наукове забезпечення правових позицій Асоціації

 • Інші завдання, що випливають з Статуту Асоціації та законодавства України.

Генеральні партнери

Партнери комітетів

Iнформацiйнi та медiа партнери