Благодійність


Всеукраїнська громадська організація Асоціація адвокатів України

Наглядова рада

Наглядова Рада є консультативно-дорадчим органом Асоціації, який діє з метою координації та підвищення ефективності діяльності Асоціації.

Кількісний склад Наглядової Ради визначається на З’їзді.

У своїй діяльності Наглядова Рада керується цим Статутом, Положенням про Наглядову Раду, яке затверджується З’їздом, та іншими внутрішніми документами Асоціації.

Наглядова Рада обирається З’їздом шляхом рейтингового голосування строком на 2 (два) роки. Наглядова Рада обирається як з числа делегатів на З’їзді, так і з числа членів Асоціації, які не є делегатами З’їзді. Наглядова Рада обирається з числа членів Асоціації, які мають особливі досягнення у справі розвитку та зміцнення інституту адвокатури в Україні, підвищення ролі та авторитету адвокатури у суспільстві та/або надають значну організаційну або іншу підтримку діяльності Асоціації. Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою з числа її членів і на строк її повноважень.

Наглядова Рада здійснює наступні функції:

 • здійснює обговорення та формулювання основних проблем розвитку та діяльності адвокатури в Україні та надає поради та рекомендації Президенту та Правлінню щодо їх вирішення;

 • ініціює на З'їздах та засіданнях Правління розгляд будь-яких питань, що мають важливе значення для ефективної діяльності Асоціації;

 • розглядає скарги про неправомірні рішення, дії бездіяльність Правління, Президента;

 • здійснює інші дії щодо консультативної та методичної підтримки діяльності Асоціації.

 • Ярош Зоя Володимирівна

  Ярош Зоя Володимирівна

 • Рачук Олег Олександрович

  Рачук Олег Олександрович

 • Резнік Артур Борисович

  Резнік Артур Борисович

 • Власюк Катерина Петрівна

  Власюк Катерина Петрівна

Генеральні партнери

Партнери комітетів

Iнформацiйнi та медiа партнери